Informasjon

Somatoforme lidelser

Symptomer

Symptomene tilhører som regel en av disse gruppene:

 • Smerte med skiftende lokalisasjon og kvalitet er det vanligste symptomet.
 • Symptomer fra forskjellige organsystemer (for eksempel hjerte/kretsløp, tarm) som hjertebank, svimmelhet, fordøyelsesproblemer, magesmerter.

Symptomene kan være uten tilknytning til noen medisinsk årsak, eller de kan i pasientens tanker være knyttet til en medisinsk tilstand som kreft eller hjertesykdom. Ofte er symptomene langt mer uttalte enn det man skulle forvente. Det kan være enkeltstående symptom, flere symptomer eller varierende symptomer. I tillegg kan vedkommende ha en betydelig grad av angst og/eller depresjon. 

Det er karakteristisk for somatisk symptomforstyrrelse at pasientens tanker, følelser og atferd preges av bekymringer knyttet til symptomene:

 • Betydelig engstelse for å ha en mulig sykdom.
 • Oppfatter normale fysiske signaler som tegn på alvorlig fysisk sykdom.
 • Frykt for de medisinske konsekvensene til symptomene selv om det ikke er noen funn som støtter opp om den bekymringen.
 • Opplever normale fysiske reaksjoner som truende, skadelige og at de kan skape problemer.
 • Føler at legens medisinske vurdering ikke er adekvat.
 • Frykter for at fysisk aktivitet kan være skadelig for kroppen.
 • Sjekker stadig vekk om det er noe unormalt med kroppen.
 • Hyppige legebesøk som ikke minsker bekymringene eller som gjør dem verre.
 • Reagerer dårlig på medisinsk behandling og er uvanlig sårbar for bivirkninger av medisiner.
 • Er mer plaget enn det man vanligvis vil forvente som følge av en medisinsk tilstand.
Forrige side Neste side