Informasjon

Albuebrudd i nedre del av overarmsbeinet

Brudd i overarmsbeinet nær albuen er en bruddtype som kan ramme barn.

Hva er brudd i nedre del av overarmsbeinet?

Albueledd sett forfra
Albueledd sett forfra

En rekke forskjellige brudd kan oppstå i nedre del av overarmsbeinet (humerus) i albuen. Den delen av overarmsbeinet som danner ledd med underarmsbeinene, kalles kondylen, og den utgjøres av to epikondyler. Bruddene får betegnelse som beskriver hvor bruddlinjen går: Suprakondylære (ovenfor kondylen), interkondylære (mellom de to epikondylen), kondylære (gjennom kondylen), epikondylære og transkondylære (gjennom kondylen) brudd, samt brudd i leddflaten. Blant barn er suprakondylære brudd vanligst, og de forekommer blant barn i 4-10 års alderen. De andre bruddtypene er vanligere blant voksne og eldre. Se røntgenbilder av et normalt albueledd nedenfor.

Større blodårer og nerver passerer nær ved beina i albuen. I forbindelse med et brudd kan disse skades - det gjelder særlig suprakondylære brudd.

Neste side