Informasjon

Albuebrudd i nedre del av overarmsbeinet

Brudd i overarmsbeinet nær albuen er en bruddtype som kan ramme barn.

Hopp til innhold

Hva er brudd i nedre del av overarmsbeinet?

Albueledd sett forfra
Albueledd sett forfra

En rekke forskjellige brudd kan oppstå i nedre del av overarmsbeinet (humerus) i albuen. Den delen av overarmsbeinet som danner ledd med underarmsbeinene kalles kondylen, og den utgjøres av to epikondyler. Bruddene får betegnelse som beskriver hvor bruddlinjen går: Suprakondylære (ovenfor kondylen), interkondylære (mellom de to epikondylen), kondylære (gjennom kondylen), epikondylære og transkondylære (gjennom kondylen) brudd, samt brudd i leddflaten. Blant barn er suprakondylære brudd vanligst, og de forekommer blant barn i 4-10 års alderen. De andre bruddtypene er vanligere blant voksne og eldre. Se røntgenbilder av et normalt albueledd nedenfor.

Større blodårer og nerver passerer nær ved beina i albuen. I forbindelse med et brudd kan disse skades - det gjelder særlig suprakondylære brudd.

Påvisning av brudd

Et brudd i nedre del av overarmsbeinet skyldes nesten alltid direkte skade mot albuen etter fall på utstrakt hånd. Ved suprakondylært brudd har det ofte vært en overstrekning i albuen, det vil si at albueleddet har vært strekt ut mer enn det som er normalt. Typisk oppstår det smerte, hevelse og nedsatt bevegelighet.

Ved undersøkelsen vil legen kunne kjenne tegn til brudd ("knitring" ved bevegelser i bruddspalten), og albuen kan f.eks. ved suprakondylært brudd bli stående i en feilstilling. En viktig del av legeundersøkelsen er å kontrollere at blodåre (arteria brachialis) eller nerve (nervus medianus) ikke er skadet. Også skulderen og håndleddet undersøkes for å utelukke samtidig skade der.

Diagnosen bekreftes med røntgen, som fastslår hvilken type brudd det dreier seg om.

Eksempler på brudd:

  • 7325-2-fraktur-transkondyler-humerus-hele-overarme.jpg
  • 7327-2-fraktur-transkondyler-komminut-humerus2.jpg
  • 7326-2-fraktur-transkondyler-komminut-humerus.jpg
  • 7324-2-fraktur-transkondyler-humerus2.jpg7323-2-fraktur-transkondyler-humerus.jpg
  • 9229-2-id8180-humerus-distale.jpg

Behandling av suprakondylært brudd

Målet med behandlingen er å forhindre komplikasjoner i form av skader på nerve og/eller blodåre, samt å oppnå best mulig posisjon og kontakt mellom bruddendene for senere å kunne gjenvinne normal albuefunksjon.

Dersom nerve eller blodåre er i klemme, kan det være nødvendig for helsepersonell å dra i underarmen for å få tilbake sirkulasjonen. Mislykkes dette, må den skadede snarest opereres. Operasjon er ellers nødvendig

  • hos barn, ved brudd som ikke lar seg sette på plass ublodig
  • som regel hos voksne, hvis bruddet trenger å settes på plass (reponeres).

Hos barn

Brudd hos barn behandles konservativt hvis bruddet står pent (ikke ute av stilling). Det legges på en gipsskinne (gipslaske) fra skulder til håndledd som barnet skal gå med i ca. 3 uker. Noen ganger er bruddet så sprikende at operasjon er nødvendig. Etter operasjonen må barnet gå med gips i 3 uker. Noen ganger kan strekkbehandling være påkrevd i et par uker før det legges på gips - for at bruddet skal komme ordentlig på plass. Kontroller, inklusive røntgenundersøkelse, foregår 1 og 2 uker etter skaden, og ved påføring og fjerning av gips, deretter ved behov.

Hos voksne

Brudd som ikke er ute av stilling, behandles konservativt. Det innebærer gipsskinne fra skulder til håndledd, med albuen i 90° vinkel, i maksimalt 2 uker. Deretter tilpasses en leddet ortose (en støttebøyle). Bruddet kontrolleres med røntgen 1 og 2 uker etter skaden og ved påføring/fjerning av gips, deretter ved behov.

Behandling av andre bruddtyper

Interkondylært brudd

Hvis bruddet står i akseptabel stilling, er behandlingen konservativ. Det innebærer gipsskinne fra skulderen til håndleddet og med albuen i 90 graders vinkel. Gipsen fjernes etter 2 uker. Deretter får du en spesiallaget støtteholder (ortose) som gjør det mulig for deg å starte med forsiktige bevegelser. Ortosen fjernes etter 6 uker. Du vil vanligvis bli bedt om å komme til kontroll med røntgen 1, 2 og 6 uker etter skaden.

Er bruddet ute av stilling, må det settes på plass gjennom en operasjon, der bruddendene festes til hverandre med pinner eller skruer. Etter operasjonen får du gipsskinne fra skulderen til håndleddet, med albuen bøyd 90 grader, noe du som regel skal gå med i 4-6 dager. Deretter skiftes det til ortose, og du starter med forsiktig mobilisering. Du henvises gjerne til fysioterapeut for å få hjelp til opptreningen.

Kondylært og epikondylært brudd

Hos voksne behandles brudd i god stilling konservativt. Det anlegges gipsskinne fra skulder til håndleddet (90 gr i albuen) i 2 uker. Deretter forsiktig mobilisering i bøyelig orthose. Den tas av etter 6 uker. Står bruddet skjevt, er behandlingen operativ der bruddendene festes med skruer. Etter operasjonen får du gipsskinne fra skulderen til håndleddet, med albuen bøyd 90 grader, noe du som regel skal gå med i 4-6 dager. Deretter skiftes det til ortose, og du starter med forsiktig mobilisering. Du henvises gjerne til fysioterapeut for å få hjelp til opptreningen.

Hos barn må man som regel operere, fordi bruddet står skjevt. Bruddet festes med pinner eller skrue. Behandlingen etter inngrepet er som for voksne.

Transkondylært brudd

Bruddet behandles operativt og festes med pinner eller små skruer. Behandlingen forøvrig er som for de øvrige typene brudd med gips, ortose og flere kontroller. Denne bruddtypen tilheler ofte langsomt.

Brudd i leddflaten

Brudd i leddflaten i albueleddet må opereres. Operasjonsmetoden avhenger av typen brudd.

Komplikasjoner ved suprakondylært brudd

Ved skade på pulsåren kan det oppstå stor hevelse og nedsatt sirkulasjon, noe som kan gi varige muskelskader (Volkmanns kontraktur). Du må derfor være oppmerksom på at denne tilstanden kan oppstå i forbindelse med trang gips og bandasje. Et tegn på denne tilstanden er smerter ved passiv utstrekning av fingrene, barnet vil ikke åpne hånden og det er ømhet i underarmen - lege må da kontaktes umiddelbart!

Nervus medianus kan skades ved brudd som står skjevt, fordi bruddenden kan skjære seg inn i nerven. Det er imidlertid svært sjelden full overskjæring av nerven. Om nerven er skadet tidlig i forløpet, er regelen at nervefunksjonen blir normal igjen i løpet av noen måneder.

Prognose

Ved store skader er det ikke uvanlig at man får nedsatt bevegelighet i albuen. Suprakondylære brudd som behandles korrekt, vil hos barn vanligvis ikke medføre varige skader.

Vil du vite mer?