Informasjon

Albuebrudd i nedre del av overarmsbeinet

Påvisning av brudd

Et brudd i nedre del av overarmsbeinet skyldes nesten alltid direkte skade mot albuen etter fall på utstrakt hånd.

Ved et suprakondylært brudd har det ofte vært en overstrekning i albuen. Det vil si at albueleddet har vært strekt ut mer enn det som er normalt. Typisk oppstår det smerte, hevelse og nedsatt bevegelighet.

Ved undersøkelsen vil legen kunne kjenne tegn til brudd ("knitring" ved bevegelser i bruddspalten), og albuen kan for eksempel ved suprakondylært brudd bli stående i en feilstilling.

En viktig del av legeundersøkelsen er å kontrollere at blodåre (arteria brachialis) eller nerve (nervus medianus, ulnaris eller radialis) ikke er skadet. Også skulderen og håndleddet undersøkes for å utelukke samtidig skade der.

Diagnosen bekreftes med røntgen, som fastslår hvilken type brudd det dreier seg om.

Eksempler på brudd:

7325-2-fraktur-transkondyler-humerus-hele-overarme.jpg
  • 7327-2-fraktur-transkondyler-komminut-humerus2.jpg
7326-2-fraktur-transkondyler-komminut-humerus.jpg 7324-2-fraktur-transkondyler-humerus2.jpg
7323-2-fraktur-transkondyler-humerus.jpg
  • 9229-2-id8180-humerus-distale.jpg
Forrige side Neste side