Informasjon

Albuebrudd i capitellum humeri

Dette er et brudd i nedre ende av overarmsbeinet som er ganske sjeldent. Bruddet behandles enten konservativt eller operativt avhengig av skadetypen.

Hva er capitellum humeri?

Capitellum humeri er en del av nedre ende av overarmsbeinet (humerus, merket 2 på bildet til høyre). Det er en liten utvekst på overarmsbeinet og utgjør en del av albueleddet. Capitellum humeri danner en leddet forbindelse til hodet på spolebeinet (radius) i underarmen. Se røntgenbilder av et normalt albueledd nedenfor:

Brudd i capitellum humeri er en sjelden bruddtype. Den forekommer hyppigst blant eldre og middelaldrende, men utgjør bare knapt 1 prosent av alle albuebrudd. I 20 prosent av tilfellene foreligger også brudd av hodet til spolbeinet (radius).

Påvisning av brudd

Typisk oppstår skaden ved fall på strak albue og innoverrotert underarm. Det er ingen synlig skade bortsett fra at det kommer hevelse. Når man trykker på utsiden av albuen, vil man påvise ømhet over capitellum radii. Ved forsøk på å strekke og bøye i albuen, kan bevegelsene være hindret, det er motstand mot bevegelsene. Legen undersøker samtidig både håndledd og skulder for å utelukke skader også her.

Bruddet påvises på røntgen, eventuelt på CT.

Behandling

Målet med behandlingen er å oppnå tilheling uten feilstilling eller funksjonstap. I forbindelse med behandlingen vil legen ved hjelp av en sprøyte ofte forsøke å suge ut blod fra bruddområdet, samtidig sprøytes det inn et lokalbedøvende middel. Deretter prøves bevegeligheten i leddet for å finne ut om bevegelsen er hindret eller sperret.

Hvis bevegelsen ikke er sperret, behandles bruddet konservativt. Det vil si gips i form av en gipsskinne fra skulderen til håndleddet. Du må holde armen i ro i 2-3 uker, deretter kan du forsiktig begynne å bevege i albuleddet. Noen ganger er skaden slik at legen vil be deg om å holde armen i ro i noe lengre tid.

Ved sperret bevegelse er det nødvendig med operasjon. Den løse beinbiten festes da på plass med pinner eller små skruer. Noen ganger er skaden så stor at man må fjerne spolebeinshodet. Etter operasjonen er behandlingen som ved konservativ behandling. Legen vil informere deg om hvor lenge du må holde armen i ro.

Kontroller

Ved konservativ behandling vil man som regel anbefale at du kommer til kontroll 1, 2 og 6 uker etter skaden. Ved hver kontroll blir det tatt røntgenbilde. Etter operasjon vil legen gi deg beskjed om kontrollopplegget.

Prognosen

I de fleste tilfeller der man behandler konservativt, blir resultatet godt. Mislykket behandling, f.eks. etter operasjon, kan gi varige plager i form av utstabilt ledd, stivhet og vedvarende smerter.

Vil du vite mer?