Informasjon

Albuebrudd - olecranon

Olecranon er betegnelsen på den delen av albuebeinet som danner albueleddet sammen med overarmsbeinet og spolbeinet. Brudd i olecranon innebærer brudd i selve leddet, og det er avgjørende for senere leddfunksjon at bruddet settes så godt sammen som mulig.

Albuen og olecranon

Selv om albuen er et av de mest stabile ledd i kroppen, er beinbrudd ganske vanlige. Albuen er et hengselledd og utgjøres av tre bein: Overarmsbeinet (humerus) og de to underarmsbeina spolebeinet (radius) og albuebeinet (ulna). Leddet holdes sammen av en leddkapsel som består av leddbånd og muskler/sener.

Brudd i ulna i albueleddet
Brudd i ulna i albueleddet

Brudd i albuen kan oppstå flere steder. Olecranon er den øvre delen av albuebeinet som ligger som en klype rundt den delen av overarmsbeinet den danner ledd med (se figur). Brudd i olecranon utgjøres av en gruppe skader som spenner fra enkle brudd der beinbitene står på plass, til komplekse brudd der beinbitene er forskjøvet. Alle brudd i olecranon er brudd i selve albueleddet, hvilket stiller stor krav til at bruddet får gro uten at noen av beinbitene er ute av stilling.

Olecranon-brudd er en ganske vanlig bruddtype, som oftest oppstår hos voksne. Det er en sjelden bruddtype hos barn.

Skademekanismer

Olecranon er sterkt utsatt for skader ved fall på albuen. Olecranon utsettes også for betydelige krefter ved fall på bøyd underarm (der man tar seg for). Hos barn er olecranon kortere, tykkere og relativt sett mye sterkere enn nedre ende av overarmen, og brekker derfor sjeldnere. Olecranonbrudd er som regel en isolert skade, bare unntaksvis foreligger andre samtidige skader. Bruddspalten går som regel tvers over eller skrått over basis av olecranon. De fleste olecranonbrudd innebærer forskyvning av beindelene fordi senen til strekkemuskelen på baksiden av armen (triceps) er festet til olecranon, og senen drar bruddet ut av stilling.

Diagnosen

Olecranonbrudd.jpg

Det oppstår umiddelbart smerte og ofte uttalt hevelse. Man er øm over ytre del av albuen og det er ømt når man trykker på olecranon på baksiden av albuen. Evnen til å strekke ut i leddet er nedsatt (fordi overarmsmuskelen fester på olecranon).

Røntgenundersøkelse vil fastslå diagnosen.

Behandling

Målet med behandlingen er å oppnå tilheling uten feilstilling eller funksjonstap.

Dersom bruddet står på plass, er behandlingen konservativ. Dersom bruddet er ute av stilling, hvilket det vanligvis er, vurderes operasjon.

Ved konservativ behandling legges det på gips fra skulderen til håndleddet slik at albuen er tilnærmet utstrekt. Etter 2 uker fjernes vanligvis gipsen, og du starter med forsiktig opptrening av bevegeligheten. Som regel får du beskjed om å møte til kontroll med røntgen 1 og 2 uker etter skaden.

Ved operasjon settes beinbitene på plass og festes med ståltråd, pinner, skruer og/eller plate. Vanligvis får man festet beinbitene så godt sammen at du ikke behøver å gipses. Noen ganger må man likevel anlegge gips fra skulder til håndledd i 2 uker. Videre opplegg som beskrevet ovenfor.

Komplikasjoner

Siden dette er et beinbrudd som befinner seg inne i et ledd, kan det gi følgende senfølger:

  • Tap av bevegelighet
  • Det avbrekte beinstykket kan miste blodforsyningen og smuldre opp (avaskulær nekrose), noe som både kan gi smerter og nedsatt bevegelighet.
  • Tilheling med feilstilling, bruddet gror skjevt. Det medfører nedsatt funksjon og smerter.
  • Manglende tilheling (pseudartrose). Bruddet gror ikke, og det vil gi vedvarende plager.
  • En sjelden gang kan ulnarisnerven skades.

Prognose

Prognosen er best for pasienter med brudd som ikke er ute av stilling, men prognosen er vanligvis god også i de tilfeller der bruddet har vært forskjøvet. Nedsatt bevegelighet er vanlig ved knusningsskader.

Vil du vite mer?