Informasjon

Albuen ute av ledd

Kraftige skader mot albuen kan medføre at albuen kommer ut av ledd. I mange tilfeller foreligger det samtidig et eller flere brudd i albueregionen.

Albuen

Humerus og ulna

Selv om albuen er et av de mest stabile ledd i kroppen, er beinbrudd i albuen og/eller at albueleddet kommer ut av stilling, ikke uvanlig. Albuen er et hengselledd og utgjøres av tre bein: Overarmsbeinet (humerus) og de to underarmsbeina spolebeinet (radius) og albuebeinet (ulna). Leddet holdes sammen av en leddkapsel som består av leddbånd og muskler.

Leddet kan komme ut av stilling (lukseres) ved at bein forskyves bakover (ulna), til en av sidene eller ved beinbrudd. Dersom det ikke er beinbrudd, kalles leddglidningen enkel. Dersom det også er beinbrudd, kalles leddglidningen komplisert. Brudd i albuen kan oppstå flere steder. De vanligste bruddtypene er:

Større nerver og blodårer ligger tett inntil albueleddet. Ved bruddskader kan de skarpe bruddendene skjære seg inn i en nerve eller blodåre, noe som kan komplisere tilstanden alvorlig.

Skademekanismer

Vanligvis oppstår et albuebrudd etter et fall, for eksempel ved uhell eller idrettsskade, ved kjøretøyulykker. Beinskjørhet hos en eldre person kan være medvirkende. De fleste skader skyldes fall på utstrakt arm, man forsøker å ta seg for i skadeøyeblikket.

Diagnosen

Det oppstår umiddelbart smerte, hevelse, eventuelt feilstilling. Vedkommende klarer ikke å bevege armen i albuen. Ved undersøkelse kan legen kjenne "knitring" fra beinpipene som gnisser mot hverandre ved beinbrudd. Dersom albuen er ute av ledd, vil legen registrere fjærende motstand ved bevegelser i albuen.

Legen må vurdere om det foreligger tegn til nerveskader (nervus medianus eller nervus ulnaris) eller karskade (arteria brachialis). Skade på nervus ulnaris gir nedsatt følesans på yttersiden av ringfingeren og hele lillefingeren, og evnen til å sprike eller samle fingrene er hemmet. Skade på nervus medianus gir nedsatt følesans i tommelfinger, pekefinger, langfinger og innsiden av ringfingeren, og tommelens evne til å klemme mot de andre fingrene er sterkt svekket. Skader på nervus radialis gjør at du ikke kan strekke håndleddet bakover.

Legen må også forsikre seg om at det ikke er skader i håndleddet eller i skulderleddet.

Røntgenundersøkelse fastslår diagnosen. Røntgenlegen gransker bildene nøye for å fastslå hvilken type brudd som foreligger. Bruddtypen er avgjørende for hvilken behandling som skal gis.

Albuen ute av ledd

Albueledd sett fra siden

I de aller fleste tilfeller innebærer det at albuebeinet er skjøvet bakover og "stikker ut" på baksiden. Ofte foreligger det samtidig beinbrudd.

Behandling av albuen ute av ledd

Dersom det ikke er noe brudd når albuen er ute av ledd, består behandlingen i å få leddet på plass og immobilisere leddet for en periode (konservativ behandling). Hvis det foruten at albuen er ute av ledd, også foreligger beinbrudd, kan operasjon komme på tale.

Det er viktig å få satt leddet raskt på plass for å unngå skader på annet vev i albuen og underarmen. Du vil enten få lokalbedøvelse, eller du får en kortvarig narkose for å unngå smerter når legen setter leddet på plass. Legen kontrollerer at leddet er stabilt i alle retninger når leddet er i normal posisjon.

Det legges på en gipsskinne (gipslaske) på yttersiden av armen fra øverst på overarmen til håndleddet. Denne går du med vanligvis i 1-2 uker. Etter fjerning av gipsen skal du begynne å bevege i albuen og gradvis øke bevegelsesutslagene, men ikke bøye eller tøye utover smertegrensen. På sykehuset/legevakten vil du få beskjed om når du skal komme tilbake til kontroll.

Ved brudd kan det bli nødvendig å operere for å sette sammen bruddet. Bruddet kan så festes med pinner, skruer eller skinner.

Komplikasjoner

Stivhet i albuen forekommer ved for lang immobiliseringstid, det er derfor viktig at du tidlig (etter at gipsen er fjernet) kommer i gang med bevegelsestrening.

Forkalkninger kan oppstå hos noen få voksne. Skader på nerve eller blodåre oppstår hos 10-20 prosent, oftest av ulnarisnerven.

Dersom det går lang tid før leddet blir satt på plass, kan det utvikle seg såkalt kompartmentsyndrom. Kraftig hevelse i armen gjør at det blir trykk på nerver og blodårer. I verste fall kan det stenge av blodtilførselen til blant annet muskler og sener, med den følge at dette vevet dør og blir erstattet på sikt med mye svakere vev.

Prognose

Tidlig og riktig behandling er avgjørende for prognosen. Halvparten av pasienter som får albuen ute av ledd, oppnår full tilheling med normal bevegelighet. Ca. 1/3 av pasientene får en mindre nedsettelse av bevegeligheten i albuen, vanligvis mindre enn 10 grader. De øvrige 10-15 prosent får større tap av bevegelighet.

Vil du vite mer?