Informasjon

Ankelbrudd

Temaside om Korona

Behandling

Målet med behandlingen er å oppnå tilheling av skaden slik at normal funksjon gjenvinnes. Det er viktig at behandlingen starter så tidlig som mulig (jfr. førstehjelp), både for å forebygge komplikasjoner og for å sikre rask reparasjon. Behandling av ankelbrudd kan være komplisert og kreve operasjon, men skaden kan også ofte behandles konservativt.

Førstehjelp

Nedkjøling, hevet fot, kompresjon og ro er viktige umiddelbare tiltak. Det gis smertestillende middel, og man kontrollerer at det ikke er skade på nerver og sirkulasjon. Bruddet stabiliseres og man forsøker å immobilisere ankelen i en så nøytral posisjon som mulig. Eventuelt åpent brudd dekkes med steril bandasje.

Konservativ behandling

Brudd av en eller begge ankelkulene (malleolene) med fibulabrudd under syndesmosenivå, der syndesmosen er stabil og bruddet/bruddene står i god stilling, behandles konservativt. Brudd høyt oppe på fibula, ovenfor syndesmosen, kan også behandles konservativt dersom det skyldes en direkte skade mot beinet i dette nivået, at syndesmosen er stabil og det ellers ikke foreligger større forskyvninger.

Stabilt, ikke-forskjøvet brudd i én malleol, immobiliseres med støvelgips fra kne til tær, 90° i ankelen, i 6 uker. Fibulabrudd nedenfor syndesmosen og isolert brudd av mediale malleol som skyldes direkte skade, kan belastes etter 1 uke. Fibulabrudd i syndesmosenivå kan belastes etter 4-6 uker. Kontroll utføres med røntgen etter 1 uke og 6 uker etter skaden. Gipsen fjernes og du kan starte forsiktig med øvelser, etter hvert med økende belastning.

Stabilt, ikke-forskjøvet bimalleolært brudd, behandles konservativt og immobiliseres med støvelgips fra kne til tær, 90° i ankelen, i 6 uker. Pasienten kan vanligvis belaste foten etter 4-6 uker. Kontroll med røntgen gjøres vanligvis 1 uke og 6 uker etter skaden. Gipsen fjernes og du kan starte forsiktig med øvelser, etter hvert med økende belastning.

Isolert fibulabrudd overfor syndesmosen etter direkte slag kan kun behandles konservativt dersom man er helt sikker på at det har vært direkte traume. Det må ikke være forskyvninger i leddet. Støvelgips brukes i 6 uker, og den skadde kan belaste etter 1 uke. Vanligvis er det kontroll med røntgen 1 uke og 6 uker etter skaden. Etter fjerning av gips er det gradvis opptrening.

Operativ behandling

COLOURBOX17230653.jpg

Fibulabrudd med større forskyvninger (se røntgenbilde), brudd i begge ankelkulene (bimalleolære brudd) der minst en av dem er forskjøvet, revner i syndesmosen, høye fibulabrudd (hvis det ikke skyldes direkte slag) - er alle bruddtyper som krever operasjon.

Om mulig forsøker man å operere innen 6-8 timer. Dersom det har gått for lang tid og hevelsen er for stor, settes bruddet på plass og man anlegger en gipsstøtte. Operasjonen utsettes da til hevelsen har gått ned, som regel etter 4-6 dager. Brudd i den utvendige (laterale) malleolen festes med skrue eller støtteplate. Brudd i den innvendige (mediale) malleolen festes med skrue(r), pinner eller ståltråd (cerclage). Avrevet syndesmose festes med skrue som settes fra fibula inn i tibia.

Etter operasjon behandles med gips og opptrening som ved konservativ behandling. Det er usikkert om aktiv trening i immobiliseringsperioden har noen gevinst.

Forrige side Neste side