Informasjon

Ankelbrudd

Temaside om Korona

Prognose

Prognosen er god forutsatt korrekt skade-diagnose og korrekt behandling. Kompliserte åpne brudd med betydelige bløtdelsskader har dårligere prognose. Isolerte, ikke-forskjøvne laterale malleolbrudd, som er det vanligste ankelbruddet, har god prognose og tilheler utmerket. Intens opptrening reduserer senere plager.

Forrige side Neste side