Informasjon

Brudd i båtbeinet (skafoidbeinet)

Diagnosen

Etter skaden oppstår straks smerter. Ofte er det ikke noen hevelse, men det kan blø litt i vevet (du blir blå på skadestedet etter noen dager). Legen får mistanke til tilstanden både ut fra hvordan skaden oppstod, dine smerter og funn som gjøres ved undersøkelsen. Typisk vil det fremkalle smerter hvis man klemmer i "snusdåsen" ved roten av tommelen - skafoidbeinet ligger like under huden her. Røntgen kan noen ganger bekrefte at det foreligger brudd (se røntgenbilde).

Men ofte kan man ikke se bruddforandringer på røntgen ved den første undersøkelsen. Dersom mistanken om at det foreligger brudd, er stor, vil det legges på en gips, og du blir bedt om å komme tilbake etter 2 uker til kontroll. Da fjernes gipsen, og det tas nye røntgenbilder. På dette tidspunktet er det større mulighet for at et eventuelt brudd vises på røntgen. I noen tilfeller må man ty til MR-undersøkelse, eventuelt scintigrafi, for å avsløre bruddet.

Grunnen til at man gipser på mistanke om båtbeinsbrudd, er at manglende behandling den første tiden kan føre til alvorlige skader på båtbeinet og livslange plager i ettertid. Så selv om det viser seg at bare 1 av 6 pasienter som man mistenker for å ha båtbeinsbrudd, faktisk viser seg å ha det, så rettferdiggjør denne eventuelle dystre prognosen denne formen for overbehandling.

Forrige side Neste side