Informasjon

Brudd i båtbeinet (skafoidbeinet)

Behandling

Tidlig diagnose, riktig immobilisering og henvisning til ekspertise dersom det er påkrevd, reduserer risikoen for et dårlig resultat. Risikoen for tap av blodforsyning til beinet (avaskulær nekrose) tilsier lang immobiliseringstid.

Dersom det ikke er store forskyvninger i bruddspalten, er behandlingen å gipse armen. Det legges da gips fra hånden og opp til albuen: Håndleddet skal stå i en bestemt posisjon.

Brudd i båtbeinet gror ikke alltid like godt som andre beinbrudd. Det betyr at du kan måtte gå lengre med gips enn det som er vanlig for mange andre typer brudd. Det er viktig å forsikre seg om at bruddet gror skikkelig, slik at du ikke får problemer med hånden i fremtiden.

Gipsen skiftes etter 6 uker, deretter vanligvis hver 4. uke til bruddet er grodd. Mange må gipsbehandles i 3 måneder eller mer. Kontrollen av om bruddet er grodd, foregår både i form av legeundersøkelse og røntgenundersøkelse.

Forrige side Neste side