Informasjon

Brudd i båtbeinet (skafoidbeinet)

Kompliserende forhold

Noen ganger er bruddspalten så vid, eventuelt forskjøvet, at legene finner det nødvendig å operere. Da festes bruddet med en skrue eller pinne.

Også hvis bruddet ikke er grodd etter 12 uker, kan operasjon komme på tale. Derfor er det helt avgjørende at du kommer til de avtalte kontrollene.

Forrige side Neste side