Informasjon

Brudd i båtbeinet (skafoidbeinet)

Brudd i båtbeinet kan være vanskelig å påvise tidlig i forløpet, og det kan kreve langvarig behandling for å unngå varige skader.

Hva er brudd i båtbeinet?

Brudd i båtbeinet, skafoidbeinet
Brudd i båtbeinet, skafoidbeinet

Båtbeinet, som på fagspråket kalles skafoidbeinet, er et av beina i håndroten. Ved fall på strak arm der du forsøker å ta deg for, kan det oppstå brudd i dette beinet. I nærmere 90 prosent av tilfellene med brudd i håndroten, er det båtbeinet som ryker (se tegning). Det gir ømhet og smerter i håndroten, og du kan kjenne en dyp, vag smerte på tommelsiden av håndleddet. Smerten som ofte er mild, forverres ved å gripe eller klemme med hånden.

Skafoidbrudd er viktige å oppdage fordi forsinket diagnose kan gi en rekke uheldige utfall som manglende sammenvoksing av bruddet, forsinket tilheling, svekket gripestyrke, nedsatt bevegelighet og utvikling av slitasjegikt (artrose) i tommelen.

Slike brudd opptrer ofte hos yngre personer, oftest menn i alder 15-30 år. De utgjør 60-90 prosent av alle brudd i håndroten. Skafoidbrudd er sjeldne blant barn og eldre personer på grunn av den relative svakheten i nedre del av spolbeinet (radius) sammenlignet med skafoideum i disse aldersgruppene.

Diagnosen

Etter skaden oppstår straks smerter. Ofte er det ikke noen hevelse, men det kan blø litt i vevet (du blir blå på skadestedet etter noen dager). Legen får mistanke til tilstanden både ut fra hvordan skaden oppstod, dine smerter og funn som gjøres ved undersøkelsen. Typisk vil det fremkalle smerter hvis man klemmer i "snusdåsen" ved roten av tommelen - skafoidbeinet ligger like under huden her. Røntgen kan noen ganger bekrefte at det foreligger brudd (se røntgenbilde).

Men ofte kan man ikke se bruddforandringer på røntgen ved den første undersøkelsen. Dersom mistanken om at det foreligger brudd, er stor, vil det legges på en gips, og du blir bedt om å komme tilbake etter 2 uker til kontroll. Da fjernes gipsen, og det tas nye røntgenbilder. På dette tidspunktet er det større mulighet for at et eventuelt brudd vises på røntgen. I noen tilfeller må man ty til MR-undersøkelse, eventuelt scintigrafi, for å avsløre bruddet.

Grunnen til at man gipser på mistanke om båtbeinsbrudd, er at manglende behandling den første tiden kan føre til alvorlige skader på båtbeinet og livslange plager i ettertid. Så selv om det viser seg at bare 1 av 6 pasienter som man mistenker for å ha båtbeinsbrudd, faktisk viser seg å ha det, så rettferdiggjør denne eventuelle dystre prognosen denne formen for overbehandling.

Behandling

Tidlig diagnose, riktig immobilisering og henvisning til ekspertise dersom det er påkrevd, reduserer risikoen for et dårlig resultat. Risikoen for tap av blodforsyning til beinet (avaskulær nekrose) tilsier lang immobiliseringstid.

Dersom det ikke er store forskyvninger i bruddspalten, er behandlingen å gipse armen. Det legges da gips fra hånden og opp til albuen: Håndleddet skal stå i en bestemt posisjon.

Brudd i båtbeinet gror ikke alltid like godt som andre beinbrudd. Det betyr at du kan måtte gå lengre med gips enn det som er vanlig for mange andre typer brudd. Det er viktig å forsikre seg om at bruddet gror skikkelig, slik at du ikke får problemer med hånden i fremtiden.

Gipsen skiftes etter 6 uker, deretter vanligvis hver 4. uke til bruddet er grodd. Mange må gipsbehandles i 3 måneder eller mer. Kontrollen av om bruddet er grodd, foregår både i form av legeundersøkelse og røntgenundersøkelse.

Kompliserende forhold

Noen ganger er bruddspalten så vid, eventuelt forskjøvet, at legene finner det nødvendig å operere. Da festes bruddet med en skrue eller pinne.

Også hvis bruddet ikke er grodd etter 12 uker, kan operasjon komme på tale. Derfor er det helt avgjørende at du kommer til de avtalte kontrollene.

Senvirkninger

Gipsbehandlingen skal fortsette til bruddet er tilhelet. Men det kan være likeså vanskelig å bekrefte tilheling av skafoideum som det kan være å stille diagnosen primært. Dette kan gi pasienten en opplevelse av at behandlingstiden avgjøres av tilfeldigheter, og det er fornuftig at du som pasient er forberedt på denne usikkerheten tidlig i forløpet.

Med god behandling og oppfølging blir resultatet bra i mer enn 95 prosent av tilfellene. Men dersom bruddet ikke tilheles skikkelig, kan det oppstå varige skader i håndroten. Det kan både gi smerter, stivhet og dårligere funksjon i hånden. Noen ganger kan skaden på sikt føre til at en nerve blir klemt av arrvev (kanalis karpi syndrom).

Vil du vite mer?

Video