Informasjon

Beinbrudd

Tegn på beinbrudd

Noen av de vanligste tegnene på beinbrudd, er:

  • Smerter og uttalt ømhet på skadestedet. Smerter hvis en prøver å presse i beinets lengderetning.
  • Unormal bevegelighet i eller over bruddstedet. Eventuelt kan en se eller kjenne endret form med f.eks. en knekk eller bue i kroppsdelen. Er det snakk om et åpent brudd, stikker beinpiper ut gjennom et sår i huden.
  • Det kommer gnisselyder fra skadestedet når en prøver å bevege kroppsdelen.
  • Det er hovent rundt skadestedet. Etter kort tid vil det kunne være blålig misfarget som følge av blødning i underhuden.
  • Nedsatt funksjon i kroppsdelen.
Forrige side Neste side