Informasjon

Beinbrudd

Behandling

Førstehjelp ved mistanke om beinbrudd består i å:

  1. Stanse eventuell blødning. Hvis det blør, press direkte mot såret med en steril bandasje, et rent tøystykke eller et klesplagg. Hold trykket inntil blødningen har stanset
  2. Immobilise området
  3. Holde om mulig skadestedet høyt, legg på en komprimerende bandasje, eventuelt sørge for å kjøle ned området.

Smertene og den nedsatte funksjonen i en kroppsdel med brudd vil få de fleste til å søke lege. For å være helt sikker på at det er et brudd, og for å sikre god behandling, vil det alltid bli tatt røntgenbilder av det skadde området.

I de fleste tilfellene vil den viktigste behandlingen av et brudd være å få beinet tilbake i best mulig stilling, for så å holde det i denne stillingen slik at beinet gror "rett". Det er også viktig å holde beinet avstivet slik at de brutte beinendene ikke beveger seg og skader omkringliggende vev som blodårer og nerver. Det er en av grunnene til at brudd helst skal stabiliseres, gjerne med en midlertidig spjelk, før en person med brudd flyttes. Å heve den skadde kroppsdelen vil også kunne motvirke hevelse og blødning rundt bruddet.

Legebehandlingen avhenger av flere faktorer. De viktigste er hvor alvorlig bruddet er, om det er åpent eller lukket, og hvilket bein som er brukket. Her er en liste over de vanligste behandlingsformene for brudd:

  • Gips. Hvis bruddet er i god posisjon (minimal skjevhet), er det ofte nok å legge en gips rundt det skadde området. Noen ganger er det nødvendig å trekke bruddet på plass før en gipser. Vanligvis legges først en midlertidig gips ("laske"), som er åpen på den ene siden. Dette gjøres på grunn av hevelsen som oppstår på bruddstedet. En gips som omslutter hele bruddet, kan gjøre at det blir trangt til nerver og blodårer under gipsen, noe som kan skade disse strukturene. Etter 5-10 dager vil en i de fleste tilfellene så bytte ut denne lasken med en ny rundgips.
  • Strekk. Enkelte brudd trenger lengre tid på å trekkes på plass. Det gjelder særlig brudd i lår og legger. Draget bør være konstant og i noen tilfeller forholdsvis langvarig. Det kan da være aktuelt å sette en nagle gjennom beinet slik at vekter kan festes til disse. En bruker så tau, trinser og vekter for å sikre et langvarig drag i riktig retning. Dette er ofte behandling som gjøres før annen behandling kan ta til (f.eks. gipsing).
  • Kirurgi. Noen brudd krever operasjon. Ortopeden (beinkirurgen) sørger for at bruddendene kommer i riktig stilling og fjerner eventuelt små beinsplinter som ligger i veien. Som regel brukes metallnagler, skruer og plater til å holde bruddendene sammen. I noen få tilfeller vil en velge å ikke fjerne skruene etter at bruddet er tilhelet (spesielt hos eldre).
Forrige side Neste side