Informasjon

Beinbrudd

Prognose

Som en generell regel tar det dobbelt så lang tid for et brudd i nedre halvdel av kroppen å gro (16 uker) som i øvre del (8 uker). Brudd gror dobbelt så fort hos barn, og brudd gror tregere jo eldre en blir.

De aller fleste brudd gror godt, og en oppnår fullgod funksjon etter noe tid. Det er vanlig at beinet føles litt tykkere over bruddstedet, dette vil bedres etter hvert. Enkelte brudd klarer en ikke å sette sammen slik at beinet står i samme stilling som før bruddet. Små skjevheter og noe redusert bevegelighet kan bli resultatet. På tross av dette har kroppen en fantastisk evne til å tilpasse seg slike skjevheter slik at funksjonsnedsettelsen blir minimal.

Kompliserte brudd med f.eks. skade på nerver og muskulatur kan gi varige mén i form av nedsatt følelse, funksjon og bevegelighet i den skadde kroppsdelen.

Forrige side Neste side