Informasjon

Brudd i foten, cuboideum/ cuneiforme

Foten består totalt av 26 bein. I midtre del finner vi cuboideum og cuneiforme-beina. Disse beina kan brekke ved at en tung gjenstand faller ned på foten.

Foten

Fotskjelettet sett fra siden
Fotskjelettet sett fra siden

Foten består av totalt 26 bein. I bakfoten finnes hælbeinet (calcaneus) og ankelbeinet (talus). I midtfoten finnes båtbeinet (naviculare), kube-beinet (cuboideum) og tre såkalte cuneiforme-bein. Fremfoten består av fem mellomfotsbein (metatarser) og 14 tåbein (falanger). Rørknokler som metatarser og falanger har en indre (proksimal) og en ytre (distal) ende. Den midtre delen er smal og lang (skaftet), og de ytre delene er fortykkede. Den proksimale enden kalles basis, og den distale benevnes caput.

Cirka 10 prosent av alle brudd forekommer i foten.

Diagnosen

Brudd i foten skyldes en eller annen form for skade. Det oppstår smerter, hevelse og nedsatt funksjon. Ved undersøkelse kan man se hevelse, hudblødning, eventuelt skjevstilling eller åpent sår. Legen kan påvise ømhet, eventuelt ustabilitet og "knitring" mellom bruddendene. Bevegelsesutslag og leddfunksjon blir testet. Det er viktig at legen også kontrollerer sirkulasjonen og nervefunksjonene i foten.

Røntgen bekrefter diagnosen. Brudd i fotens metatarser og falanger kan være vanskelige å påvise hos barn pga. de mange vokstsentrene. I slike tilfeller er det nødvendig å sammenligne med bilder av den andre foten. Annen bildediagnostikk kan noen ganger være nødvendig, eks. scintigrafi, CT, MR, ultralyd.

Behandling

Målet er å sikre god tilheling og gjenvinning av normal funksjon. Førstehjelp kan begrense skadeomfanget: Nedkjøling, immobilisering, heve foten og smertestillende.

Brudd i cuboideum/cuneiforme oppstår som regel ved at en tung gjenstand treffer foten eller den skadede har sparket i noe hardt. Det foreligger vanlige bruddtegn med indre blødning og trykkømhet over bruddet. Røntgen tatt forfra og fra siden viser bruddet. CT kan være påkrevd, særlig hvis det dreier seg om en større skade. Det kan avdekkes samtidige forskyvninger mellom disse småbeina (luksasjoner) som i foten kan gi alvorlige komplikasjoner.

Brudd som står i god stilling, eller som bare er moderat ute av stilling, behandles konservativt med avlastning i 3-6 uker, deretter mobilisering til smertegrensen. Hvis samtidig luksasjon ikke lar seg presse på plass, vurderes operasjon for å få beinet i riktig posisjon, og det festes med pinne, streng eller skrue. På lang sikt kan slike brudd medføre kroniske smerter, og det kan bli nødvendig å stive av ledd (gjøre artrodese).

Andre brudd i foten

Komplikasjoner og prognose

Trykksyndrom (kompartmentsyndrom) som følge av kraftig hevelse i foten, er den alvorligste akutte komplikasjonen til brudd i foten. Vanligvis er det forbundet med midtfot-brudd som følge av en knusningsskade. Det medfører markert hevelse (tidlig) og skader på blodårer og nerver (sent).

Senere komplikasjoner er slitasjeforandringer, manglende tilheling (pseudartrose), ustabil fot og/eller gangvansker.

Prognosen er god dersom man blir behandlet riktig og med tilfredsstillende resultat i akuttfasen.

Vil du vite mer?