Informasjon

Fingerbrudd

Fingerbrudd er ganske vanlig. De fleste brudd behandles med noen ukers immobilisering. Bare unntaksvis er operasjon påkrevd.

Finger og fingerbrudd

Hånd, front

Et bein i fingeren kalles på fagspråket en falang. Bortsett fra tommelen består en finger av tre falanger - den innerste falangen (proksimale falang eller grunnfalangen), den midtre falangen (mellom-falang) og den ytre falangen (distale falang). Tommelen består av to bein.

En finger har tre ledd - innerst et ledd mellom proksimale falang og et bein (metakarp) i mellomhånden (MCP-leddet, metacarpophalangeal-leddet), dernest ledd mellom proksimale og midtre falang (PIP-leddet, proximale interphalangeal-ledd) og ytterst ledd mellom midtre og distale falang (DIP-leddet, distale interphalangeal-ledd).

Brudd i fingrene kan være i ledd eller utenfor ledd. De fleste fingerbruddene er lukkede (dvs. de stikker ikke hull på huden), og de er i liten grad forskjøvet, noe som gjør det lett å sette på plass delene i bruddet. Ved Mallet finger (droppfinger) kan det av og til foreligge et avrivningsbrudd av senefestet for strekkesenen på ytterfalangen, og pasienten kan ikke strekke ut i ytterleddet.

Skademekanismen

Som regel skyles et fingerbrudd en direkte skade mot fingertuppene, vridnings- eller slagskade. Fingerbrudd skjer ofte i håndball. Brudd i ytterfalang skyldes vanligvis knusningsskader som kan oppstå hvis fingeren kommer i klem.

Diagnosen

Fingerbrudd i innerste falang
Fingerbrudd i innerste falang

Ved undersøkelsen finnes hevelse i fingeren. Trykk direkte mot beinet gir smerte. Forsiktige slag mot fingertuppen vil også utløse smerte. Fingeren kan være forkortet og ha unormal bevegelighet. Legen må også vurdere senefunksjoner og sidebåndsstabilitet, likeså eventuell rotasjonsfeilstilling. Dette undersøkes ved å bøye fingrene.

Røntgenundersøkelse bekrefter diagnosen. Ofte undersøkes det med røntgen akutt, etter 1 uke, 2 uker og 6 uker.

Behandling

Behandlingsmålet er å få bruddet til å gro i god stilling samt å behandle eventuelle bløtdelsskader for å hindre senere komplikasjoner.

Avrivningsfrakturer i distale falang (Mallet finger) behandles med avstivning i DIP-leddet. Brudd som står i god stilling, behandles best med teiping til nabofinger inntil full bevegelse av leddene. Ustabile brudd og brudd i ledd må noen ganger opereres. Rotasjonsfeilstilling må korrigeres nøyaktig, noen ganger er det nødvendig med operasjon.

Røntgenologisk tilheling tar lang tid, men fingeren er ofte stabil etter 3 uker, og opptrening må da starte umiddelbart for å unngå stivhet i leddene (kontrakturer).

Komplikasjoner

Nedsatt bevegelse på grunn av skrumpning i leddbånd og leddkapsel (kontrakturer) fordi immobiliseringstiden har vært for lang, er ikke uvanlig. Det kan også oppstå sammenvoksninger mellom sener og bruddsted som gir nedsatt leddbevegelighet.

Prognose

Prognosen er vanligvis god, men ved brudd i midt- og grunnfalang er det fare for sammenvoksninger mellom sener og bruddsted.

Vil du vite mer?