Informasjon

Fotroten ute av ledd

Foten består av 26 bein. En sjelden skade er når fotroten kommer ut av ledd. Ofte er det kombinert med brudd i foten. Av hensyn til sirkulasjonen i foten haster det med å få fotroten på plass igjen.

Foten

Røntgen av foten sett ovenfra
Røntgen av foten sett ovenfra

Foten består av totalt 26 bein. I bakfoten finnes hælbeinet (calcaneus) og ankelbeinet (talus). I midtfoten finnes båtbeinet (naviculare), kube-beinet (cuboideum) og tre såkalte cuneiforme-bein. Fremfoten består av fem mellomfotsbein (metatarser) og 14 tåbein (falanger). Rørknokler som metatarser og falanger har en indre (proksimal) og en ytre (distal) ende. Den midtre delen er smal og lang (skaftet), og de ytre delene er fortykkede. Den proksimale enden kalles basis, og den distale benevnes caput.

Omtrent 10 prosent av alle brudd forekommer i foten.

Diagnosen

Brudd i foten skyldes en eller annen form for skade. Det oppstår smerter, hevelse og nedsatt funksjon. Ved undersøkelse kan man se hevelse, hudblødning, eventuelt skjevstilling eller åpent sår. Legen kan påvise ømhet, eventuelt ustabilitet og "knitring" mellom bruddendene. Bevegelsesutslag og leddfunksjon blir testet. Det er viktig at legen også kontrollerer sirkulasjonen og nervefunksjonene i foten.

Røntgen bekrefter diagnosen. Brudd i fotens metatarser og falanger kan være vanskelige å påvise hos barn pga. de mange vokstsentrene. I slike tilfeller er det nødvendig å sammenligne med bilder av den andre foten. Annen bildediagnostikk kan noen ganger være nødvendig, eks. scintigrafi, CT, MR, ultralyd.

Behandling

Målet er å sikre god tilheling og gjenvinning av normal funksjon. Førstehjelp kan begrense skadeomfanget: Nedkjøling, immobilisering, heve foten og smertestillende.

Fotroten ute av ledd

Skaden oppstår ved fall på nedoverbøyd forfot eller slag/klemming mot forfoten. Ved undersøkelse foreligger smerter, hevelse og feilstilling av foten. Det er fare for skade på en mindre pulsåre (arteria dorsalis pedis). Brudd av basis på 2. metatars kan føre til forskyvning av de ytre metatarser (3, 4 og 5). Røntgen gir diagnosen. Siden en skade med fotroten ute av ledd ofte er kombinert med brudd, gjøres det som regel CT for å få best mulig bilder.

Å få fotroten raskt på plass er viktig på grunn av faren for hevelse og trykkskader som kan føre til varige skader på sener, muskler og hud. Det kan være nødvendig å gjøre trykkavlastning ved å skjære opp det stramme båndet (fasciotomi) som holder sener og muskler på plass i foten. Senere når hevelsen er gått ned, syr man igjen. Ved forskyvning av fotroten nedover eller oppover dras den ofte greitt på plass ved å trekke i lengderetningen og trykke over basis på metatarsene. Deretter avlastes i støvelgips i 8 uker, så følger opptrening. Ved sideforskyving av metatarsene og brudd av basis 2. metatars må det opereres og bruddet festes med innvendig pinne. Etter operasjonen immobiliseres med støvelgips i 6 uker.

Andre brudd i foten

Komplikasjoner og prognose

Trykksyndrom (kompartmentsyndrom) som følge av kraftig hevelse i foten, er den alvorligste akutte komplikasjonen til brudd i foten. Vanligvis er det forbundet med midtfot-brudd som følge av en knusningsskade. Det medfører markert hevelse (tidlig) og skader på blodårer og nerver (sent).

Senere komplikasjoner er slitasjeforandringer, manglende tilheling (pseudartrose), ustabil fot og/eller gangvansker.

Prognosen er god dersom man blir behandlet riktig og med tilfredsstillende resultat i akuttfasen.

Vil du vite mer?