Informasjon

Håndleddsbrudd

Håndleddsbrudd er den vanligste bruddtypen som forekommer. Bruddet er lokalisert til nedre del av spolbeinet (radius), underarmsbeinet som befinner seg på samme side som tommelen, noen få centimeter ovenfor håndleddet.

Hva er et håndleddsbrudd?

Underarmen består av to bein, spolebeinet (radius) på tommelsiden og albuebeinet (ulna) på lillefingersiden. Disse to beina holdes fast sammen av bindevev (syndesmose). Beina danner albueleddet sammen med overarmsbeinet (humerus), og håndleddet sammen med håndrotsbeina.

Brudd i nedre del av radius, mindre enn 4 cm fra nedre ende av beinet, betegnes på fagspråket som distalt radiusbrudd eller fractura radii typica. Denne bruddtypen kan medføre at de to bruddendene spriker eller blir forskjøvet i forhold til hverandre, men bruddet kan også være uten forskyvning av bruddendene. I unntakstilfelle kan bruddet skade nerver som ligger nær.

Brudd i håndleddet er den vanligste bruddskaden som forekommer. Bruddtypen er hyppigst hos eldre kvinner, men det er heller ikke uvanlig hos yngre personer. Cirka 90 prosent av bruddene innebærer at det ytterste bruddstykket er skjøvet opp (dorsalt, mot håndryggssiden) - denne bruddtypen kalles også Colles brudd (se tegningen over).

Selv om vi bruker betegnelsen håndleddsbrudd, så er det ikke et brudd i selve håndleddet, men noen få centimeter ovenfor leddet.

Neste side