Informasjon

Hopp til innhold

Hva er et håndleddsbrudd?

Underarmen består av to bein, spolebeinet (radius) på tommelsiden og albuebeinet (ulna) på lillefingersiden. Disse to beina holdes fast sammen av bindevev (syndesmose). Beina danner albueleddet sammen med overarmsbeinet (humerus), og håndleddet sammen med håndrotsbeina.

Brudd i nedre del av radius, mindre enn 4 cm fra nedre ende av beinet, betegnes på fagspråket som distalt radiusbrudd eller fractura radii typica. Denne bruddtypen kan medføre at de to bruddendene spriker eller blir forskjøvet i forhold til hverandre, men bruddet kan også være på plass, det vil si uten at bruddendene er forskjøvet. I unntakstilfelle kan bruddet skade nerver som ligger nær.

Brudd i håndleddet er den vanligste bruddskaden som forekommer. Bruddtypen er hyppigst hos eldre kvinner, men er heller ikke uvanlig hos yngre personer. Ca. 90% av bruddene innebærer at det ytterste bruddstykket er skjøvet opp (dorsalt, mot håndryggssiden) - denne bruddtypen kalles også Colles brudd (se tegningen over).