Informasjon

Håndleddsbrudd

Behandling av håndleddsbrudd

Målet med behandlingen er å få satt bruddet tilfredsstillende på plass slik at det tilheler uten feilstilling og slik at du unngår senplager.

Brudd eller brist i beinet som står i god stilling, trenger ikke annen behandling enn gipsing. Brudd som er moderat ute av stilling, men vurderes som stabile, vil man oftest forsøke å reponere (dra på plass) før de gipses. Ved ustabile brudd anbefales operasjon.

Brudd i tilfredsstillende stilling

Disse bruddene gipses med en gipsskinne (video) på håndryggssiden og elastisk bandasje sirkulært, eller det anlegges sirkulær gips som klippes opp slik at den ikke skal bli for trang. Gipsen fjernes vanligvis etter 4 uker. Som regel er det ikke påkrevd med avsluttende røntgenkontroll når bruddet i utgangspunktet stod i god stilling.

Barn med brudd litt høyere opp på radius må følges nøyere.

Stabile brudd

Bruddet må først settes på plass i tilfredsstillende stilling. Du vil få lokalbedøvelse sprøytet inn rundt bruddet når bruddet skal trekkes og trykkes på plass.

Når bruddet er i god stilling, gipses armen fra albuen og ned til knokene, litt kortere på håndflatesiden. Armen immobiliseres i nøytral stilling, og det kontrolleres at det er fri finger- og albuebevegelse. Gipsen skal være på i maksimalt 5-6 uker.

Du må komme til flere røntgenkontroller, slik at man er trygg på at bruddet gror i riktig stilling. Første røntgenkontroll gjøres umiddelbart etter at bruddet er satt på plass. Senere røntgenkontroller avtales i hvert enkelt tilfelle. Avsluttende røntgenkontroll utføres etter 4-6 uker (aldersavhengig).

Det er viktig at du bruker fingrene flittig mens du har gipsen på. Vær oppmerksom på misfarging av fingrene og om gipsen blir for trang. Skjer det, må du snarest kontakte legen din. Det kan hjelpe på hevelse i fingrene å holde armen høyt. Bruk en pute under armen når du ligger eller sitter.

Etter at gipsen er fjernet, er det viktig at du starter å trene opp armen. Dagligdagse aktiviteter som lek, sport og håndarbeid er gode former for opptrening. Etter hvert øker du belastningen.

Ustabile brudd

Det anbefales operasjon dersom man på røntgenbildene finner tegn til manglende stabilitet i bruddet. Kompliserte brudd som går inn i leddet, eller hvor det er knusning av beinvev, vil alltid bli operert. Den mest brukte operasjonsmetoden er innsetting av en metallplate over bruddspalten. Det er også mulig å stabilisere bruddet med metallpinner som går gjennom huden.

Forrige side Neste side