Informasjon

Brudd i håndroten

Mellomhånden består av 8 små bein. En sjelden gang kan slike bein brekke eller komme ut av stilling. De fleste kan behandles konservativt, men noen skader krever operasjon.

Håndroten og karpalbrudd

Håndrotsbeina
Håndrotsbeina sett fra håndflatesiden.

Håndroten (carpus) utgjøres av 8 karpal-bein (mellomhåndsbein) som er arrangert i to rekker, slik at de utgjør en kompakt og fleksibel enhet i kraft av deres form og tette sammenveving med leddbånd. Hvert bein er kubeformet med seks overflater, fire intraartikulære dekket med leddbrusk fordi de danner ledd med andre bein, og to ekstraartikulære for feste av leddbånd (intraartikulær = i ledd, ekstraartikulær = utenfor ledd).

Den innerste rekken utgjøres av de fire beina skafoideum (kalles også naviculare), lunatum, triquetrum og pisiforme. De danner ledd med spolebeinet i underarmen (radius), men ikke direkte med underarmsbeinet (ulna) - en bruskplate ligger i mellom. Den ytterste rekken består av de fire beina trapezium, trapezoid, capitatum, hamatum. Disse beina danner ledd med de 5 mellomhåndsbeina.

Brudd i håndrotsbeina er sjeldnere enn brudd i de nedre deler av radius og ulna i underarmen. Skafoidbrudd utgjør 85-90 prosent av alle brudd i håndroten.

Diagnosen

Håndrotsbeina
Håndrotsbeina sett fra håndryggssiden.

Brudd i håndroten oppstår som regel etter fall på strak arm. En sjelden gang kan lunatum-beinet komme ut av stilling (lunatum-luksasjon eller perilunatum luksasjon). Etter en slik skade er det gjerne helt umulig for pasienten å bevege håndleddet.

Typisk foreligger det ved håndrotsbrudd lite eller ingen hevelse. Ofte er det tydelig ømhet over den skadete knokkelen. Legen kan ved undersøkelsen noen ganger merke klikk eller knitring ved forsøk på å bevege i håndleddet.

Skafoideumbrudd er omtalt nærmere i en egen artikkel. Dette bruddet gir ømhet ved trykk inn i gropen ("snusdåsen") ned for tommelen på siden av håndleddet. Andre brudd eller luksasjoner gir på samme måte lokal ømhet. Noen ganger kan nerver og blodårer skades, derfor er det viktig at det undersøkes for slike skader.

Skafoideumbrudd er synlig på røntgen bare i ca. 2 av 3 tilfeller. Noen flere er synlige ved fornyet undersøkelse 2 uker etter skaden. Dersom det er vedvarende mistanke om brudd, og røntgenbildet er normalt, kan en MR-undersøkelse ofte avgjøre diagnosen med stor grad av sikkerhet.

Behandling

Målet med behandlingen er å gjenvinne normal funksjon i håndleddet. Det krever at brudd eller luksasjon blir påvist, at feilstillinger blir korrigert og at håndleddet blir holdt i ro tilstrekkelig lenge (med gips). Behandlingen kan variere noe med hvilket karpalbein som er brukket.

Avrivningsbrudd av os triquetrum er det nest vanligste bruddet i håndleddet. Avlastning med elastisk bandasje eller gipsskinne på oversiden av underarm og håndledd i 2-3 uker er nok. Dette gir samtidig smertelindring.

Lunatum-luksasjon (forskyvning av benet) forsøkes behandlet med utvendig trykk og drag. Mislykkes forsøket må dette behandles med operasjon. Feilstillingen bør rettes opp så snart som mulig, helst innen første døgn for å hindre at blodtilførselen ødelegges. Etter at beinet er på plass behandles med gipsskinne.

Skafoideumbrudd- se egen omtale.

Prognose

De fleste håndrotsbrudd tilheler godt dersom diagnosen blir stilt og behandlingen gjennomføres etter vanlige retningslinjer.

Vil du vite mer?