Informasjon

Brudd i hofteskålen

Brudd i hofteskålen skyldes vanligvis en kraftig skade, for eksempel en kollisjon i høy fart. Stabile brudd kan behandles konservativt, ustabile brudd må opereres.

Hvordan oppstår brudd i hofteskålen

Hofteskålen (acetabulum) er den delen av hofteleddet som hører til bekkenbeinet. Det er bekkenets leddflate mot lårbeinet, som er som navnet sier, skålformet.

De fleste brudd i hofteskålen skyldes store skader etter ulykke med motorkjøretøy eller fall fra stor høyde (høyenergi ulykker). I skadeøyeblikket overføres stump kraft på lårbeinet slik at lårbeinshodet presses inn i hofteskålen. Retningen og styrken på kraften og lårbeinhodets posisjon bestemmer skadetypen. Ofte dreier det seg om flere brudd i hofteskålen. Bruddene kan være stabile eller ustabile. Foreligger et ustabilt brudd, er en viktig del av behandlingen å sørge for å stabilisere bruddet.

Siden brudd i hofteskålen er resultat av alvorlige ulykker, foreligger det svært ofte andre skader samtidig. Det kan være skader i hodet, ryggen, brystet og magen. Bekkenet kan også ha flere brudd enn bare dem i hofteskålen.

Brudd i hofteskålen er ganske vanlig ved høyenergi ulykker.

Undersøkelser

På sykehuset stilles diagnosen på grunnlag av både sykehistorien og bildediagnostikk. I første omgang er det kjennskap til skadetypen, eventuelle smerter eller manglende evne til å bevege i hofteleddet eller å trå på benet, som vil vekke mistanke om brudd i hoften. Deretter tas røntgenbilder både forfra og fra siden. I mange tilfeller kan det være nødvendig å ta CT-bilder også, for å få en mest mulig presis fremstilling av bruddskaden(e).

Røntgen av normalt bekken
Røntgen av normalt bekken

Siden det vanligvis dreier seg om en høyenergi ulykke, vil den skadede bli grundig undersøkt med henblikk på å avdekke eventuelle andre skader.

Behandling

Problemstillingen ved brudd i hofteskålen er oftest ikke om bruddet er stabilt eller ikke (i motsetning til bekkenring-frakturer), men om det foreligger feilstilling eller forskyvning i den vektbærende del av leddflaten. Stabile brudd i hofteskålen der hofteleddet er på plass (ikke ute av ledd) og der den glatte leddflaten er intakt, behandles konservativt. Det betyr som regel avlastning på krykker i 2-6 uker og kontroll etter individuell vurdering.

Ustabile brudd krever operasjon. De bevegelige bendelene må festes til hverandre med skruer, pinner, plater etc.. Bendeler som er kommet ut av stilling, må flyttes tilbake i god stilling. Dette er spesielt viktig for å gjenvinne normal bevegelighet i hofteleddet og for å unngå rask utvikling av artrose.

Komplikasjoner

Idet skaden inntrer kan det også oppstå skader på store nerver som befinner seg i hofteområdet. Dette kan føre til lammelser i muskelgrupper og det kan gi bortfall av følesans. Slike skader er som regel varige.

Også i forbindelse med operasjon kan det oppstå nerveskader. I tillegg kan det bli sårinfeksjon og det forekommer blodproppsykdom. Behandling med blodtynnende medisiner kan være aktuelt for å hindre utvikling av blodpropp.

Prognose

På lang sikt er det risiko for å utvikle artrose i hofteleddet. Forøvrig avhenger prognosen ofte av hvilke andre skader som foreligger.

Vil du vite mer?