Informasjon

Brudd i kneskjellet

Brudd i kneskjellet er ikke så uvanlig. Noen av bruddene kan behandles konservativt med gips, mens andre brudd må opereres.

Kneskjellet

Kneskjellet (patella) er et lite bein som ligger på forsiden av kneet (se tegning). Kneskjellet er en forsterkning av senen til de kraftige musklene på lårets framside, knestrekkerne (musculus quadriceps).

Brudd i kneskjellet er relativt uvanlig. Man skiller ofte mellom langsgående brudd, tversgående brudd, avrivingsbrudd og knusningsbrudd.

Brudd i kneskjellet utgjør 1 prosent av alle beinbrudd.

Skademekanisme

Brudd i kneskjellet kan oppstå ved fall på kneet eller ved kraftig bøy i kneet. Noen ganger kan kraftige belastninger på lårmusklene være nok, f.eks ved hopping.

Dersom kneskjellet er brukket, vil du få kraftige smerter i kneet. Ofte vil det være hevelse omkring leddet, og området kan bli rødt og smertefullt. Det vil være vanskelig å bevege kneleddet, spesielt å strekke det ut.

Diagnosen

For å se om det er brudd, og eventuelt hvor bruddet er, blir det tatt røntgenbilder, eventuelt CT, av kneet ditt.

Behandling

De minste kneskjellbruddene kan behandles med gips eller skinne, eventuelt ortose. Hensikten er å stive av kneleddet slik at bruddet gror godt sammen. Gipsen blir lagt fra låret til ankelen og må som regel ligge på i 5-6 uker. Vanligvis kontrolleres bruddet med røntgenbilde etter 1 uke og kontroll hos ortoped 6-8 uker senere dersom forløpet er ukomplisert. 

Større brudd gror ikke alltid sammen dersom du bare får gips eller ortose. Det er da nødvendig med operasjon for å sette benbitene sammen. Etter operasjonen kan det være nødvendig å avstive kneleddet i 5-6 uker med gips eller ortose. Er bruddet stabilt etter operasjonen, er det ikke påkrevd med gips. Du kan da starte å bevege kneet etter noen dager. Vektbæring på strakt kne tillates, men ikke vektbæring på bøyd kne.

Når eventuell gips/ortose er fjernet, vil lårmusklene ofte være svekket. For å unngå langtidsproblemer med stivhet og smerte er det derfor viktig at du driver opptreningsøvelser i en periode fremover. Ofte kan det være aktuelt å få hjelp av fysioterapeut i denne fasen.

Komplikasjoner og prognose

Dersom bruddet gror fint, vil du sannsynligvis få lite eller ingen plager i etterkant. Enkelte kan få endel ubehag med smerter og stivhet, men god opptrening motvirker dette.

Vil du vite mer?