Informasjon

Kragebeinsbrudd

Kragebeinet omtales også som nøkkelbeinet og på fagspråket clavicula. Det er et lett S-formet rørbein. Kragebeinet danner ledd med brystbeinet (sternum) og med skulderbladet (scapula).

Kragebeinet

Kragebeinsbrudd
Kragebeinsbrudd

Kragebeinsbrudd forekommer hyppig, spesielt hos barn og unge. Over halvparten av bruddene skjer hos barn under 12 år, og det dreier seg da om såkalte greenstickbrudd, dvs. beinet er ikke brekt i to, men henger sammen som en knekt ung gren på et lauvtre. 80 prosent av bruddene sitter i midtre tredjedel, 15 prosent i ytre (distale) tredjedel og 5 prosent i indre (mediale) tredjedel.

Kragebeinsbrudd utgjør 5-10 prosent av alle brudd. Slike brudd er særlig hyppige i idrett, spesielt i kontaktidretter, ridning og sykling.

Se tegning av normalt skulderskjelett:

Skademekanismer

Kragebeinsbrudd kan oppstå som følge av direkte slag mot kragebenet, støt mot skulderen fra siden og ved fallskader. Hos voksne kreves en større kraft for å brekke kragebeinet. Tilheling skjer langsommere hos voksne enn hos barn, og risikoen for komplikasjoner er større. Kragebeinet beskytter store underliggende blodkar, lunge og nervesenter (brachialplexus). Et kragebeinsbrudd der bruddstykkene er ute av stilling, kan skade disse strukturene på grunn av sin nærhet og sine skarpe kanter.

Diagnosen

Diagnosen er som regel lett å stille. Ved kragebeinsbrudd er det smerter på bruddstedet, og smertene forverres ved skulderbevegelser. Den skadde holder ofte armen klemt innover og nær inntil kroppen, ofte støttet av den motsatte hånd - noe som begrenser draget fra armen på bruddet. Det er som regel lett å se og føle bruddendene. Skulderbredden kan også bli smalere. Ofte vil den mediale (indre) beinenden trykke på under huden, og truende trykkskade av huden må utelukkes av legen. Det er viktig også å undersøke sirkulasjon og følesans i armen for å utelukke skader på blodårer og nerver. Ved akutt oppstått tungpusthet må det utelukkes at lungen er punktert (pneumothorax).

Røntgen bekrefter diagnosen. Noen ganger er det aktuelt med kontrollbilde. Ved greenstick-brudd holder det som regel med det ene bildet.

Ved betydelige feilstillinger bør skaden vurderes av spesialist (ortoped) for eventuell operasjon.

Behandling

Førstehjelp er å holde det skadde stedet i ro. Det løses enklest ved å bruke et fatle.

Målet er å få best mulig tilheling av bruddet. Behandlingen er nesten alltid konservativ, dvs. ikke operasjon. Brudd som står godt på plass, og greenstick-brudd hos barn, behandles med å holde armen i ro i et fatle for å gi smertelindring. Tidligere ble det brukt såkalt 8-talls-bandasje, men dette har man nå stort sett sluttet med. Sammenlignet med fatle var 8-talls-bandasjen en behandlingsform som var mer ukomfortabel, den ga oftere komplikasjoner, og den ga ikke bedre funksjon eller kosmetisk resultat.

Behandlingstiden er 2-4 uker, barn behandles kortere tid enn voksne. Kontroll gjøres eventuelt etter ca. 6 uker med røntgen for å sjekke tilheling dersom pasienten er operert. Greenstickbrudd trenger ikke kontroll.

Operasjon gjøres ved betydelig feilstilling og hvis det er fare for at en bruddende skal skjære seg gjennom huden, eventuelt ved holdepunkter for karskade eller nerveskade. Også ved manglende tilheling av bruddet (pseudartrose) vil operasjon kunne bli aktuelt. Brudd i ytre del av kragebeinet med feilstilling vurderes for operasjon. Ved operasjon festes bruddendene med plate og skruer.

Gjenopptaking av normale aktiviteter

Øvelser med pendel- og albuebevegelser bør starte så raskt som smertene tillater det. Gjerne etter en uke. Omtrent samtidig kan man også slutte å bruke fatle. Skulderbevegelser og styrkeøvelser (idrettsutøvere) bør begynne når bruddet er tilhelet.

Prognosen er god, men den avhenger noe av typen brudd, pasientens alder og risiko for nye skader. Tilstanden bedrer seg vanligvis i løpet av 4-6 uker hos voksne. Tilhelingen er raskere hos barn. Det kan komme stor callusdannelse, dvs. bruddstedet blir tykt, men med tiden vil det bli slankere.

Vanligvis kan du gjenoppta normale daglige aktiviteter og delta i ikke-kontakt idrett ca. 6 uker etter skaden. Utøvere som driver med kontakt- og kollisjonsidretter, bør vente i 2-4 måneder slik at en er sikker på at det foreligger full beintilheling. Idrettsutøvere som får avstivet bruddstedet med plate og skruer, kan være i fysisk aktivitet etter få uker.

Komplikasjoner

I forhold til det store antall kragebeinsbrudd som oppstår, er forekomsten av komplikasjoner lav. Akutte komplikasjon er nerve- og karskader, eventuelt pneumothorax (bruddstykket stikker hull på lungen). Pseudartroseutvikling forekommer hos voksne, dvs. bruddet gror ikke sammen. Enkelte ganger kan tilheling resultere i feilstillinger som behøver operasjon senere.

Vil du vite mer?