Informasjon

Brudd i leggen

De to bena i leggen, skinnbeinet og leggbeinet, kan brekke hver for seg eller samtidig og på ulike steder. Ofte kreves operativ behandling for å oppnå et godt resultat.

Leggen og leggbrudd

Tibia og fibula

Leggen består av to bein, skinnbeinet (tibia) og leggbeinet (fibula). Tibia er det kraftige beinet som vi ser som en skarp kant på forsiden av leggen. Fibula befinner seg på yttersiden av leggen og kjennes lett like nedenfor kneet. Begge bena inngår i kneleddet og ankelleddet. Både fibula og tibia er utsatte for brudd i kneleddet og i ankelleddet, disse bruddtypene regnes dog ikke som leggbrudd.


I et norsk sykehusmateriale som omfattet en befolkning på 180 000, ble omtrent 100 leggbrudd behandlet årlig. I tillegg behandles en del brudd som står i god stilling (ikke-dislokerte) poliklinisk og på legevakten. Brudd i leggen kan være isolerte brudd av fibula eller tibia, eller brudd som omfatter begge benene. Bruddene kan være tverr-, skrå-, spiral- eller knusnings-brudd. I tillegg kommer tretthetsbrudd og brudd på grunn av underliggende annen sykdom.

Neste side