Informasjon

Brudd i leggen

Diagnosen

Normalt røntgenbilde av leggen

Leggbrudd hos voksne ses stort sett bare etter store skader, men barn kan få brudd selv ved mindre skader. Hos barn kan det være vanskelig å finne årsaker til skaden, men det må alltid undersøkes for leggbrudd hos barn som ikke vil belaste beinet.

Typiske tegn på leggbrudd er smerter, hevelse, manglende evne til å belaste beinet, skjeivstilling, forkortning samt instabilitet. I tillegg forekommer åpne brudd med hudskader nokså hyppig ved leggbrudd. Det er alltid en risiko ved leggbrudd for at huden kan trues av trykkskade dersom bruddbiter trykker mot huden.

Ved legeundersøkelsen er det viktig å kontrollere at det ikke er oppstått skade på blodårer eller nerver. Leggbrudd kan også forårsake betydelig hevelse i leggen, noe som kan stanse blodforsyningen eller gi nerveskader. Dette gir et såkalt muskellosjesyndrom som kan gi store smerter, nummenhet ut i foten, manglende aktiv bevegelse av tær og store smerter ved passiv bevegelse av tær (strekk av muskler og sener). Det er også viktig ved legeundersøkelsen å forsikre seg om at det ikke foreligger skade på ankel- eller kneledd.

Røntgenundersøkelsen omfatter hele leggen, kneet og ankelen. Man ser etter fremmedlegemer, som kan forekomme ved åpne skader. Røntgenbildet vurderes med tanke på om bruddet kan bli stabilt uten operasjon. Særlig spiralbrudd vil ofte kreve operasjon.

Forrige side Neste side