Informasjon

Brudd i leggen

Behandlingen

Målet med behandlingen er å få satt bruddet tilfredsstillende på plass, få avstivet det og unngå fremtidige komplikasjoner. Behandlingen foregår vanligvis på sykehus eller poliklinikk (legevakt). Dersom det ikke foreligger større feilstillinger, er behandlingen konservativ. Operasjon er påkrevd ved større feilstillinger, ved åpne brudd med store bløtdelsskader, ved knusningsbrudd og ved brudd inne i leddet.

Konservativ behandling

Bruddet settes på plass mens du er i narkose. Deretter anlegges høy gips fra lår til tær med lett bøyd kne og 90 gr i ankelen. Ved bløtdelsskader lukkes ikke gipsen før etter 2 døgn. Det lages eventuelt en kile i gipsen for å korrigere vinkelfeilstillinger. Behandlingen er gips i inntil 3 måneder, avhengig av bruddets stabilitet. Når bruddet er stabilt nok til å tåle vektbæring, kan gipsen erstattes av en tilpasset ortose (en slags korsett). Ortose kan erstatte gips tidligere i noen tilfeller. Ortosen og bruddet kontrolleres med 3-4 ukers mellomrom - eventuelt brukes en mindre polstret gips med gåklakk i 4-6 uker.

Kontroll gjøres med røntgen 1 uke og 2 uker etter skaden, videre ved gipsbytte og ved gipsfjerning. Du må ikke drive kontaktidrett før 3 mnd etter gipsfjerning.

Operativ behandling

Ved åpent leggbrudd må sårene behandles. Små sår lukkes med vanlig rengjøring og sammensying. Større sår kan dekkes med ulike former for transplantater. Amputasjon er svært sjelden dersom det ikke i tillegg foreligger komplett nerveskade (n. tibialis post.) eller ikke reparerbar karskade. Operativ behandling benyttes ved større åpne og kompliserte brudd, ved knusningsbrudd eller dersom feilstilling oppstår ved gipsbehandling. Ulike metoder inkluderer margnagling, utvendig fiksasjon og beintransplantasjon. Ved store sårskader eller sår som har stått åpent mer enn 8 timer, anvendes utvendig fiksasjon. Oppfølging og kontroller avtales i det enkelte tilfelle.

Forrige side Neste side