Informasjon

Mellomhåndsbrudd, metakarpbrudd

Skademekanismer

Metakarpbrudd oppstår ofte som følge av direkte slagskader på tvers av knokkelens lengderetning. Støt i lengderetningen som ved slag med knyttet hånd ved slagsmål eller slag mot en vegg eller liknende, er også ganske vanlige. Likeledes kan kraftige vridninger gi metakarpbrudd.

Forrige side Neste side