Informasjon

Mellomhåndsbrudd, metakarpbrudd

Diagnosen

Etter forutgående skade blir hånden eller fingeren opphovnet og smertefull. Beinet kan ha blitt slått skjeivt, og diagnosen er da åpenbar. Et Bennet-brudd skyldes ofte et slag der tommelen tvinges bakover langs sin lengdeakse eller at den bøyes sterkt bakover (abduksjon). På samme måte oppstår et omvendt Bennet-brudd gjerne etter et slag der lillefingeren tvinges bakover langs sin lengdeakse eller at den bøyres sterkt bakover.

Ved undersøkelsen finnes hevelse. Trykk mot beinet utløser smerte. Det er også stukningsømhet på bruddstedet (f.eks. ved lett dunk mot knokene). I noen tilfeller foreligger rotasjonsfeilstilling - ved knyting av hånden vil fingeren krysse over nabofinger. Ved metakarpbrudd vil det ofte foreligge nedsatt bevegelighet i tilstøtende MCP-ledd.

Ved Bennet-brudd er det hevelse og ømhet over 1. metakarp nær håndroten. Av og til er det tydelig feilstilling. Ved omvendt Bennet-brudd er det hevelse og ømhet over 5. metakarp på håndrotssiden.

Røntgen bekrefter diagnosen. Bilder tas alltid i to plan, forfra og fra siden. Det tas vanligvis kontrollbilder etter 1-2 uker og etter 6 uker.

Forrige side Neste side