Informasjon

Mellomhåndsbrudd, metakarpbrudd

Behandling

Målet med behandlingen er å få satt bruddet pent på plass, stive det av og forhindre seinkomplikasjoner. Brudd som er uten rotasjonsfeilstilling og som ikke har andre større feilstillinger, behandles konservativt. I første, fjerde og femte metakarp aksepteres vinkelfeil på inntil 10-20°. Ja, i 5. metakarp kan feilstilling på opptil 45° aksepteres. I andre og tredje metakarp aksepteres en noe mindre vinkelfeil. Brudd med større feilstillinger opereres. Det samme gjelder brudd man ikke klarer å trykke tilfredsstillende på plass. Bennet-brudd behandles operativt.

Konservativ behandling

De fleste brudd behandles konservativt. Før legen kan dra/trykke bruddet på plass, får du lokalbedøvelse via sprøyte. For å unngå fremtidige plager er det avgjørende at bruddet kommer pent på plass. Avstiving av bruddet skjer enten med å plassere en skinne i håndflaten eller ved å legge på gips. Hånden immobiliseres ved at håndleddet er noe bakoverbøyd samt at fingrene er bøyd 90° i MCP-leddene. Det må være minst 3 fingre i gipsen for å gi stabilitet til bruddet. Mellom fingrene polstres det godt for å unngå gnagsår. Bruddet kontrolleres vanligvis med røntgen 1 og 3 uker etter skaden. Ved ukompliserte metakarpbrudd er immobiliseringen ca 4 uker.

Operativ behandling

Operasjon er nødvendig ved brudd som innbefatter et ledd, ved større skader og feilstillinger og ved rotasjonsfeilstillinger. Som regel brukes pinner eller små plater og skruer til å feste bruddet.

Bennet-brudd må opereres fordi de er ustabile på grunn av sener som drar i bruddendene. Oftest festes de med pinnefiksasjon (Kirschner-pinner) og deretter gips i 6 uker. Etter at gipsen er fjernet, startes opptrening av håndfunksjonen.

Omvendt Bennet-brudd må også opereres fordi bruddet er ustabilt som følge av trekk og drag i senene. Vanligvis gjøres pinnefiksasjon (Kirschner-pinner) og deretter immobiliseres med gips i 6 uker. Etter at gipsen er fjernet, startes opptrening av håndfunksjonen.

Forrige side Neste side