Informasjon

Mellomhåndsbrudd, metakarpbrudd

Komplikasjoner og prognose

Hvis et brudd gror i rotasjonsfeilstilling, vil fingeren etter tilheling krysse nabofinger når fingrene bøyes. Et brudd som gror i feilstilling, vil medføre redusert bevegelighet og kraft i hånden.

Prognosen etter vanlig metakarpbrudd er god dersom bruddet gror i god stilling. Dersom frakturen tilheler i feilstilling, kan det være kosmetisk skjemmende, og pasienten får eventuelt redusert funksjon av hånden. Også Bennet-brudd gir som regel god funksjon i hånden etter en tids trening.

Forrige side Neste side