Informasjon

Brudd i mellomfotsbenene, metatarsbrudd

Diagnosen

Brudd gir smerte og hevelse over metatarsene. Tilstanden debuterer gjerne etter langvarig, gjentakende aktivitet (tretthetsbrudd) eller etter en akutt skade. Ved tretthetsbrudd forsvinner ofte smerten ved hvile, og den kommer tilbake ved gange/løping. Etter hvert kan smerten bli nokså konstant.

Ved undersøkelse påvises hevelse og trykkømhet over den metatarsen som er skadet. Noen ganger kan legen kjenne bruddspalten.

Røntgen må alltid tas ved mistanke om metatarsbrudd. Bruddene er som oftest lite feilstilte. Ved tretthetsbrudd er bruddspalten tidlig bare en hårtynn spalte, men etter 2-3 uker ses nydanning av bein (callus). Pasienter med mistanke om tretthetsbrudd kan det være aktuelt å henvise til scintigrafi, som muliggjør tidligere påvisning av bruddet.

Forrige side Neste side