Informasjon

Brudd i mellomfotsbenene, metatarsbrudd

Prognose

Prognosen er vanligvis god. Unntaksvis kan det oppstå komplikasjoner i akuttfasen, og utilfredsstillende behandlingsresultat kan medføre feilstillinger etter bruddtilheling som kan gi betydelige plager på sikt.

Forrige side Neste side