Informasjon

Navicularebrudd - tretthetsbrudd i foten

Temaside om Korona

Prognose

Tretthetsbrudd behandlet med immobilisering med ikke-vektbærende gips (gips som du ikke kan trå på) i 6-8 uker, ga i en studie nesten 90% tilheling. Gjennomsnittlig tid før pasienten var tilbake i aktiv idrett, var 5,6 måneder. Vektbelastning i forbindelse med den konservative behandlingen økte risikoen for ikke-tilheling og oppsmuldring av beinet (avaskulær nekrose).

Operativ behandling som primærbehandling ved tretthetsbrudd ga nesten like godt resultat. Gjennomsnittlig tid før pasienten var tilbake i aktiv idrett var 3,8 måneder. Hvis operasjon utføres etter at konservativ behandling har vært mislykket (sekundærbehandling) faller suksessraten til 70% og med gjennomsnittlig 5,4 måneder før de var tilbake i aktiv idrett.

Naviculare-brudd som skyldes skader, tilheler vanligvis greitt gjennom immobilisering og vektbelastning inntil smertegrensen.

Forrige side Neste side