Informasjon

Overarmsbrudd - en oversikt

Overarmen kan brekke på flere steder. I noen tilfeller er det risiko for skade på nerver og blodårer.

Generelt om beinbrudd

Overarmsbrudd, ulike lokalisasjoner
Overarmsbrudd, ulike lokalisasjoner

Et brudd vil si at et bein er knekt. Det finnes flere "typer" brudd. Den viktigste forskjellen består i om beinet har inntatt en ny stilling etter bruddet, eller om det fremdeles ligger som det skal. En skiller også mellom åpne og lukkede brudd. Et åpent brudd er kjennetegnet ved at bein stikker ut gjennom et sår i huden. Lukkede brudd har inntakt hudoverflate over bruddstedet.

Neste side