Informasjon

Overarmsbrudd - en oversikt

Temaside om Korona

Noen generelle tegn på brudd

Noen av de vanligste tegnene på brudd er som følger (ikke alle disse tegnene trenger være til stede ved brudd):

  • Unormal bevegelighet i eller over bruddstedet. Eventuelt kan du se eller kjenne endret form med f.eks. en knekk eller bue i kroppsdelen. Er det snakk om et åpent brudd, kan du se beinpiper stikke fram gjennom et sår i huden.
  • Det kommer gnisselyder fra skadestedet når du prøver å bevege kroppsdelen.
  • Det er hovent og rødt, eventuelt blått, rundt skadestedet.
  • Smerter og ømhet fra skadestedet. Det utløses merter hvis du prøver å presse i beinets lengderetning.
  • Nedsatt funksjon i kroppsdelen.
Forrige side Neste side