Informasjon

Overarmsbrudd - en oversikt

Temaside om Korona

Behandling

Smertene og den nedsatte funksjonen i en kroppsdel med brudd vil få de fleste til å søke lege. For å være helt sikker på at det er et brudd, og for å sikre god behandling, vil det alltid bli tatt røntgenbilder av det skadde området.

I de fleste tilfellene vil den viktigste behandlingen av et brudd være å få beinet tilbake i best mulig stilling, for så å holde det i denne stillingen slik at beinet gror "rett". Det er også viktig å holde beinet avstivet slik at de brutte beinendene ikke beveger seg og skader omkringliggende vev som blodårer og nerver.

Brudd nær skulderleddet lar seg sjelden gipse og det brukes derfor et fatle.

Hvis bruddet er i god posisjon, er det ofte nok å legge en gips rundt det skadde området når det er lokalisert lengre nede i overarmen. Ofte vil det være nødvendig å trekke bruddet på plass før det gipses. Hvis dette ikke er nok til å få bruddet i god stilling, må det opereres.

I de aller fleste tilfellene vil legen først legge en midlertidig gips ("laske") som er åpen på en side. Dette må gjøres fordi det oppstår hevelse på bruddstedet, og en gips som omslutter hele bruddet, vil derfor gjøre at det blir for trangt til nerver og blodårer under gipsen. Etter 5-10 dager vil legen i de fleste tilfellene så bytte ut denne lasken med en ny gips. Denne gipsen går vanligvis helt rundt bruddstedet, og er av et lettere materiale (ofte glassfiber). Hvordan overarmsbrudd behandles, er litt avhengig av lokalisasjonen. I noen tilfeller er det nok med fatle og bandasje, mens andre må gipses i 3-4 uker.

Forrige side Neste side