Informasjon

Overarmsbrudd - en oversikt

Temaside om Korona

Prognose

De aller fleste brudd gror godt, og du oppnår full gjenvinning av funksjon. Det er vanlig at beinet føles litt tykkere over bruddstedet, dette vil bedres etter hvert. Enkelte brudd klarer ikke legen å plassere helt i riktig stilling, og små skjevheter og noe redusert bevegelighet kan bli resultatet.

Kompliserte brudd med f.eks. skade på nerver kan gi varige men i form av nedsatt følelse, funksjon og bevegelighet i den skadde kroppsdelen.

Brudd nær skulderleddet innebærer en risiko for at skulderleddet skal stivne. Derfor tilrås det at du begynner å bevege skulderen før bruddet er helt tilhelet.

Forrige side Neste side