Informasjon

Overarmsbrudd - en oversikt

Overarmen kan brekke på flere steder. I noen tilfeller er det risiko for skade på nerver og blodårer.

Prognose

De aller fleste brudd gror godt, og en oppnår fullgod funksjon. Det er vanlig at beinet føles litt tykkere over bruddstedet, dette vil bedres etter hvert. Enkelte brudd klarer en ikke plassere helt i gammel stilling, og små skjevheter og noe redusert bevegelighet kan bli resultatet.

Kompliserte brudd med f.eks. skade på nerver kan gi varige men i form av nedsatt følelse, funksjon og bevegelighet i den skadde kroppsdelen.

Brudd nær skulderleddet innebærer en risiko for at skulderleddet skal stivne. Derfor tilrås det at man begynner å bevege skulderen før bruddet er helt tilhelet.

Forrige side Neste side