Informasjon

Brudd i øvre del av overarmen

Brudd i øvre del av overarmen er en ganske hyppig bruddtype hos eldre personer. De aller fleste kan behandles uten operasjon.

Overarmsbrudd

Brudd i øvre del av overarmsbeinet
Brudd i øvre del av overarmsbeinet

Et brudd i øvre del (proksimale) av overarmen (humerus) oppleves som et brudd i skulderen. Legene skiller mellom fire undertyper avhengig av hvor bruddet er:

  • I leddet - en bruddtype som kan gi nedsatt blodtilførsel til den avbrekte beindelen, og dermed risiko for at denne biten vil smuldre vekk (avaskulær nekrose)
  • I tuberkulum minor (fortil)
  • I tuberkulum major (på utsiden)
  • I collum chirurgicum

Store og viktige blodårer og nerver passerer langs med beinet i dette området. Når et brudd oppstår, kan beinsplintene skjære seg inn i disse strukturene. Det kan skape sirkulasjonstap, og det kan gi lammelser og bortfall av følesans.

Brudd i øvre del av overarmen er en bruddtype som særlig rammer den eldre delen av befolkningen, og som øker i forekomst parallelt med økningen i antall eldre i samfunnet. Bruddtypen utgjør cirka 5 prosent av alle brudd. Særlig eldre mennesker med beinskjørhet er utsatte for denne typen overarmsbrudd.

Neste side