Informasjon

Brudd i øvre del av overarmen

Behandlingen

Målet med behandlingen er å oppnå tilheling av bruddet med maksimal gjenvinning av funksjon i arm og skulder. Det kan variere fra sykehus til sykehus hvordan man håndterer denne typen brudd. Omtalen i dette informasjonsskrivet gir et bilde av de vanlige behandlingsmetodene.

De fleste bruddene står i god stilling, er stabile og krever ingen annen behandling enn støtte, f.eks. med en slynge. Disse pasientene kan tidlig starte opp med rehabilitering og oppnår et utmerket funksjonelt resultat.

Brudd i collum chirurgikum

Brudd som står i god stilling, og brudd som lett lar seg korrigere til god stilling, behandles konservativt. Det samme gjelder brudd hos eldre (over 75 år), selv om det foreligger større grad av feilstilling. Alle brudd som ikke lar seg sette på plass tilfredsstillende, eller som er ustabile, vil man vurdere å operere.

Konservativ behandling innebærer først å få bruddet i god stilling, hvis ikke bruddet allerede står pent. For å få til dette må pasienten i narkose, eller det må gis lokalbedøvelse. Røntgen-gjennomlysning brukes til å kontrollere om bruddet kommer på plass. Deretter bandasjeres armen inntil kroppen med en pute i armhulen i maksimalt 2 uker. Etter 1, maksimalt 2, uker kan den skadete begynne å bevege armen. Først som forsiktig pendling med armen, deretter med gradvis større utslag på bevegelsene. Man bør være forsiktig med aktive bevegelser i 3 til 4 uker. Armen skal ikke heves over skuldernivå før etter 6 uker. Hjelp fra fysioterapeut kan være nyttig. Armen kontrolleres med røntgen 2 og 6 uker etter skaden.

Ved operasjon festes bruddet med pinner. Hvis det ikke gir tilfredstillende resultat, overveies å feste bruddet med en plate over bruddstedet. Ved knusningsbrudd kan protese bli aktuelt.

Brudd i tuberkulum major

Hvis bruddendene står godt på plass, velger man konservativ behandling. Hos eldre (over 75 år) kan brudd med større feilstilling behandles på samme måte. Er bruddendene mer enn 5-10 mm fra hverandre, vurderes operasjon. Hos yngre pasienter har man en lav terskel for operasjon, fordi de ellers kan få problemer med å løfte armen ut til siden (innskrenket abduksjon) etter tilheling.

Konservativ behandling innebærer at armen bandasjeres inntil kroppen med en pute i armhulen i maksimalt 2 uker. Armen skal begynne å beveges etter 1 uke. Først forsiktig pendling med armen, deretter gradvis større utslag på bevegelsene. Unngå aktiv heving av armen fremover og til siden i 3 til 4 uker. Fysioterapi kan være aktuelt. Kontroll utføres med røntgen 2 og 6 uker etter skaden.

Ved operasjon festes tuberkulum major til overarmsbeinet med en skrue.

Andre brudd

Brudd i tuberkulum minor festes til overarmsbeinet med en skrue. Brudd i collum anatomikum er en sjelden skade som helst forekommer samtidig med at skulderen er ute av ledd. Behandlingen må vurderes av en ortoped.

Forrige side Neste side