Informasjon

Brudd i øvre del av overarmen

Komplikasjoner

Skader på nervus axillaris og nervesenteret i skulderen (plexus brachialis) forekommer hos nesten halvparten. Risikoen er økt hos eldre pasienter, ved større feilstillinger i bruddet, stumpe skader med ledsagende blodansamling og ved mislykket operasjon.

Pulsåren arteria axillaris kan skades. Særlig skjer det ved større feilstillinger i bruddet, stumpe skader med blodansamling og der bein eller ytre gjenstander skjærer seg gjennom vevet.

På lengre sikt kan skaden føre til at skulderleddet stivner, noe som understreker behovet for fysioterapi. Tap av beinvev (avaskulær nekrose) gir smerte og stivhet i skulderen og kan nødvendiggjøre innsetting av kunstig skulderledd.

Forrige side Neste side