Informasjon

Ribbeinsbrudd

Ribbensbrudd har typisk et forløp der smertene blir verre den første uken etter uhellet. Slike brudd gror av seg selv og trenger ingen annen behandling enn eventuelt smertestillende.

Ribbein

Brystkassen består av 12 par ribbein (costae) som utgår fra ryggvirvlene. De nummereres i retning ovenfra og ned. Ribbein 1 til 7 forbindes fortil til brystbeinet, ribbein 8-10 vokser sammen med overliggende ribbein fortil, mens ribbein 11 og 12 ender blindt. Hvert ribbein er et langt, smalt og bueformet bein - den fremste delen som fester inn mot brystbeinet, er av brusk (blåfarget på illustrasjonen).

Brystkassen
Brystkassen

Ribbeinsbrudd kan være enkle eller flere, ensidig eller dobbelsidig. Ved store skader der det foreligger flere tettliggende dobbeltbrudd, beskrives brystveggen som ustabil.

Enkle ensidige brudd forekommer relativt hyppig. Multiple brudd og brudd av 1. og 2. ribbein er mer sjeldne.

Skademekanismer

Ribbeinsbrudd oppstår ved skader som ofte er stumpe og lokaliserte. Typiske situasjoner er fall mot bordkant eller slag i siden fra en albue. Hos eldre er ribbeinsbrudd forbundet med beinskjørhet. Undersøkelser viser at omlag halvparten av alle ribbeinsbrudd hos eldre skyldes fall fra stående stilling eller lavere.

Diagnosen

Typisk gir ribbeinsbrudd økende smerter den første uken etter at skaden oppstod. Smertene forverres når du hoster og når du puster dypt inn. Som regel husker du når skaden oppstod, men noen ganger er det ukjent - og da kan det være vanskelig å forstå årsaken til brystsmertene. Ved multiple skader er forløpet mer dramatisk og tegn på innvendige brystskader kan være tilstede.

Typisk er smerter ved pusting - særlig når pusten trekkes dypt inn. Trykker undersøkeren mot et ribbein som er brukket, utløser dette tildels sterke smerter. Det samme skjer hvis man klemmer mot brystkassen, smerter angis da ved bruddstedet. Ved større skader må man alltid vurdere om et brukket ribbein kan ha punktert lungen (pneumothorax) eller ført til blødning i brysthulen. I så fall er pasienten markert tungpust og det hender at man kan kjenne det knepper i huden fordi luft strømmer ut.

I de aller fleste tilfellene er det unødvendig å ta røntgenbilde. Ribbeinsbrudd er i mange tilfeller vanskelig å se på røntgen, spesielt de første dagene etter skaden. Røntgen av brystkassen brukes dersom det er mistanke om skader inne i brystet, og ved mistanke om at et brudd skyldes annen underliggende sykdom.

Behandling

Målet med behandlingen er å gi smertelindring. Ribbeinsbrudd gror godt av seg selv, men i noen dager kan det være nødvendig med smertestillende medisin.

Elastisk bandasje på eller rundt brystkassen kan lindre smertene. Bandasjen må ikke være så stram at det blir vanskelig å puste, og det bør ikke anvendes på eldre pasienter. Sykemelding i noen dager kan være nødvendig.

Det er vanligvis ikke påkrevd med noen kontroll, men ved vedvarende plager må du ta kontakt med lege.

Ved alvorlige ribbensskader der flere ribben er brekt, eller der det er mistanke om eller bekreftet at det foreligger pneumothorax eller blødning i brysthulen, må den skadede legges inn umiddelbart på sykehus.

Forløp

Smertene øker vanligvis de første 7-10 dagene etter skaden, deretter blir det gradvis bedring. Det er ikke uvanlig at smerten kan vedvare opptil 3 uker.

Komplikasjoner

Komplikasjoner er sjeldne. Unntaksvis kan et knekt ribbein stikke hull på lungen, som da klapper sammen, og det oppstår en tilstand med punktert lunge, ventilpneumothorax. Meget sjelden kan ribbeinsbrudd være årsak til alvorlige blødninger i brysthulen. Hos noen kan det oppstå langvarige smerter fordi nydannet bein på bruddstedet trykker mot nerver.

Prognose

Ribbeinsbrudd regnes som en smertefull men ellers uskyldig tilstand, og prognosen er god. For kompliserte brudd, eller når det foreligger flere brudd, er prognosen avhengig av omfanget av andre skader i brystet.

Vil du vite mer?