Informasjon

Brudd i ryggen

Brudd i ryggen

Smerter i ryggen etter ryggskade kan gi mistanke om brudd i ryggsøylen, særlig hos eldre personer, og skal behandles som dette til tilstanden er avklart.

Brudd i ryggen er ikke uvanlig. Brudd i nedre del av ryggen er vanligst, til gjengjeld er nakkebrudd oftere forbundet med ryggmargsskader. Siden skader er den hyppigste årsaken, er brudd i ryggen en skade som særlig rammer unge voksne under 30 år. I USA skyldes 40 prosent trafikkulykker, 20 prosent fall og 40 prosent skuddskader, idrettsskader, arbeidsulykker. Amerikanske tall viser at bare ca. 3 prosent av rapporterte brudd i ryggen medfører ryggmargsskade.

Ulike bruddtyper

Ulike bruddtyper kan oppstå:

Brudd i ryggvirvel, sammenpresset virvel
Brudd i ryggvirvel, sammenpresset virvel
  • Kompresjonsbrudd
    • Betyr at selve virvelen er blitt presset sammen i lengderetningen (se illustrasjonene over). En bruddtype som er vanlig ved beinskjørhet, og som vanligvis er et stabilt brudd.
  • Tverrtagg-avriving
    • Skyldes ofte et plutselig og sterkt drag i et muskelfeste. Selv om slike brudd virker uskyldige, kan de forårsake større blødninger.
  • Ryggtagg-avrivinger
    • Oppstår som regel etter direkte slag mot ryggen, eller som et resultat av kraftig bøyning og rotasjon. Gir vanligvis ikke nerveskader.
  • Brudd i buedelen av virvelen. Innebærer risiko for ryggmargsskade.

Ryggbrudd som har gitt nerveskader

Brudd i overgangen mellom brystdelen og korsryggen kan gi en blanding av skader på nerverøttene og på ryggmargen. Følgen er lammelser fra midjen og ned, og tap av kontroll av tarm og blære. Skjer skaden litt lenger ned, kan noe bevegelse i hofter og knær bevares, men kontroll over tarm og blære tapes.

Brudd i korsryggen kan gi mindre omfattende lammelser, men også disse skadene kan medføre tapt kontroll over urin og avføring.

Omfanget av lammelser ved brudd i nakken avhenger av hvilket nivå skaden befinner seg i. Høye skader gir lammelser både i armer og ben, mens lavere skade kan bevare noe av funksjonen i armene.

Forrige side Neste side