Informasjon

Brudd i ryggen

Diagnosen

Det er viktig å få rede på hvordan skaden har skjedd. Avhengig av skadens omfang gir ryggskaden kraftige smerter, eventuell skjevhet i ryggen, eventuelt lammelser. Smerter i ryggen etter større skade (eller mindre skade ved beinskjørhet), skal gi mistanke om brudd i ryggen og skal behandles som dette til tilstanden er avklart. Det innebærer at den skadde må stabiliseres og vurderes før transport. Unngå å snu, vende eller flytte på den skadde! Vedkommende må håndteres som en tømmerstokk, unngå alle bevegelser i nakken og øvrige deler av ryggen.

På sykehuset vil man utføre en grundig undersøkelse. Ryggsøylen inspiseres og kjennes på - er det tegn på skade, skjevheter, ømheter. Foreligger lammelser eller bortfall av følesans? Er refleksene normale? Er lukkemuskelen til endetarmen normalt stram? Spinalt sjokk er en tilstand med delvis eller total lammelse etter en skade, der funksjonen kommer igjen innen 24-48 timer. Tilstanden kan være ledsaget av blodtrykksfall, langsom puls, væskeopphopning i luftveiene. Følesansen vender først tilbake, dernest bevegelighet og til slutt reflekser.

Røntgen kan avklare diagnosen. Ved mistanke om instabilitet og ved nakkeskader tas CT. MR tas kun ved behov for bedre bilder av ryggmargen og leddbånd.

Forrige side Neste side