Informasjon

Brudd i ryggen

Behandling

Målet med behandlingen er å forebygge komplikasjoner og varige nevrologiske skader ved ustabile brudd. Ved stabile brudd er målet å gi symptomlindring. Stabile skader behandles konservativt, mens ustabile vurderes operert.

Konservativ behandling

De letteste skadene behandles kun med smertestillende medisin. Sengeleie kan være aktuelt de første dagene hvis nødvendig, deretter opptrening av rygg og magemuskulatur, samt instruksjon i "riktig bruk av rygg". Sykemelding gis etter individuell vurdering. Der skadene vurderes som mer alvorlige, og smertene synes å være langvarige, kan det komme på tale å bruke korsett. Dette bør kombineres med daglig trening. Behovet for kontroller avgjøres i det enkelte tilfelle.

Operativ behandling

Ustabile skader overveies operert. Man vil da forsøke å stabilisere bruddet. Det gjøres oftest ved å "skrue sammen" ryggvirvler over og under bruddstedet. Andre ganger fjernes beinvev som kan trykke på ryggmargen (dekompresjon). I noen tilfeller må man fjerne eller sette på plass beinstykker som har forskjøvet seg inn i ryggmargskanalen. Som regel må slike inngrep gjøres på et universitetssykehus.

Animasjon om sammenkobling av to ryggvirvler
Forrige side Neste side