Informasjon

Brudd i ryggen

Komplikasjoner og prognose

De alvorligste komplikasjonene er nerveskader og lammelser. I noen tilfeller kan det tilkomme alvorlige blødninger. Pasienter uten nevrologiske skader har generelt en god prognose. Pasienter med ryggmargsskade får varige lammelser, og omfanget avhenger først og fremst av hvor høyt oppe i ryggen skaden befinner seg.

Forrige side Neste side