Informasjon

Brudd i fotens tarso-metatarsalledd

Brudd i fotens tarsometatarsalledd er et sjeldent brudd som lett kan overses, og som da kan gi kroniske fotsmerter.

Foten

Røntgen av normal fot
Røntgen av normal fot

Foten består av totalt 26 bein. I bakfoten finnes hælbeinet (calcaneus) og ankelbeinet (talus). I midtfoten finnes båtbeinet (naviculare), kube-beinet (cuboideum) og tre såkalte cuneiforme-bein. Fremfoten består av fem mellomfotsbein (metatarser) og 14 tåbein (falanger). Rørknokler som metatarser og falanger har en indre (proksimal) og en ytre (distal) ende. Den midtre delen er smal og lang (skaftet), og de ytre delene er fortykkede. Den proksimale enden kalles basis, og den distale benevnes caput.

Cirka 10 prosent av alle beinbrudd forekommer i foten.

Diagnosen

Brudd i foten skyldes en eller annen form for skade. Det oppstår smerter, hevelse og nedsatt funksjon.
Tretthetsbrudd forekommer oftest blant idrettsutøvere og mosjonister og er kanskje noe vanligere hos kvinner.

Ved undersøkelse etter en skade kan man se hevelse, hudblødning, eventuelt skjevstilling eller åpent sår. Legen kan påvise ømhet, eventuelt ustabilitet og "knitring" mellom bruddendene. Bevegelsesutslag og leddfunksjon blir testet. Det er viktig at legen også kontrollerer sirkulasjonen og nervefunksjonen i foten.

Røntgen bekrefter diagnosen. Brudd i fotens metatarser og falanger kan være vanskelige å påvise hos barn på grunn av de mange vokstsentrene. I slike tilfeller er det nødvendig å sammenligne med bilder av den andre foten. Annen bildediagnostikk kan noen ganger være nødvendig, eks. scintigrafi, CT, MR, ultralyd.

Behandling

Målet er å sikre god tilheling og gjenvinning av normal funksjon. Førstehjelp kan begrense skadeomfanget: Nedkjøling, immobilisering, heve foten og smertestillende.

Tarso-metatarsalleddet betegnes også Lisfranc-leddet. Det befinner seg ved basis av 2. metatars og er dannet ved en 6-bens bue som inkluderer de tre cuneiforme-benene og 1., 2. og 3. metatars. Brudd med forskyvning er sjelden, men det er likevel en av de hyppigst oversette fotskadene og kan føre til slitasjeforandringer og kroniske smerter. Brudd med feilstilling er lette å oppdage både ved legeundersøkelse og ved røntgen, mens brudd med lite eller ingen feilstilling kan være vanskeligere å oppdage. Disse bruddene må settes på plass og festes umiddelbart.

Andre brudd i foten

Komplikasjoner og prognose

Trykksyndrom (kompartmentsyndrom) som følge av kraftig hevelse i foten, er den alvorligste akutte komplikasjonen til brudd i foten. Vanligvis er det forbundet med midtfot-brudd som følge av en knusningsskade. Det medfører markert hevelse (tidlig) og skader på blodårer og nerver (sent).

Senere komplikasjoner er slitasjeforandringer, manglende tilheling (pseudartrose), ustabil fot og/eller gangvansker.

Prognosen er god dersom man blir behandlet riktig og med tilfredsstillende resultat i akuttfasen.

Vil du vite mer?