Informasjon

Underarmsbrudd

Underarmen har to bein: spolbeinet og albuebeinet. Hvert av dem, eller begge samtidig, kan brekke på flere steder. Mange av disse bruddene må festes/fikseres ved operasjon.

Underarmsbrudd

Ulike brudd i underarmen
Ulike brudd i underarmen

Underarmen består av to bein: Spolbeinet (radius) som er på tommelfingersiden, og albuebeinet (ulna) som er på lillefingersiden. Ett eller begge disse beina kan brekkes på ulike steder. Vanligvis inndeles underarmsbrudd i brudd som befinner seg i nedre tredjedel, midtre tredjedel og øvre tredjedel. Brudd som har sammenheng med håndledd og albueledd, omtales ikke her.

Diagnosen

Underarmsbrudd oppstår vanligvis etter fall på strak arm (man tar seg for) eller etter direkte vold mot underarmen.

Ved undersøkelse er det smerter og ømhet over bruddstedet. Ved å trekke og skyve i underarmens lengderetning, oppstår smerter i bruddet. Vanligvis vil man både se og kunne kjenne at underarmen står i feil stilling. Barn har ofte en brist i beinet, dvs. beinet er ikke av.

Røntgenbilde bekrefter at det foreligger brudd.

Behandling

Voksne

Brudd midt på skaftet i ulna + radius hos voksne er alltid ustabile og svært vanskelig å holde i god stilling i gips. Derfor blir i praksis alle slike brudd operert. Isolerte ulna- eller radiusbrudd med akseknekk mindre enn 10 grader kan behandles konservativt med gips (evt. ortose).

Legen vil forsøke å sette bruddet på plass slik at bruddendene står riktig mot hverandre i alle plan. Slik vil man sikre at bevegeligheten i underarmen blir normal igjen når bruddet har grodd. Under denne behandlingen vil du få lokalbedøvelse. Dersom legen mislykkes med å få bruddet skikkelig på plass, eller det foreligger et brudd midt på skaftet som beskrevet ovenfor, vil man operere i narkose. Bruddet festes da med en metallplate og skruer som skrues fast i beindelene.

Du får en sirkulær albuegips som strekker seg fra de innerste fingerleddene til aksillen. Gipsen skal du ha på i 10-14 uker. I noen tilfeller skifter man til en stiv glassfiberstøtte (ortose) som er hengslet i albuen, etter 6 uker.

Barn

Hos barn kan det aksepteres en viss feilstilling i bruddet dersom det befinner seg i nedre tredjedel av underarmen. Dersom bruddet må settes på plass, gjøres det i narkose.

Sirkulær albuegips anlegges som beskrevet ovenfor, men i 6-8 uker.

Kontroller

Du møter til kontroll hvor det også tas røntgenbilder, etter 1, 2, 3 (ev. 4) og ev 6 uker etter skaden, og når gipsen skal fjernes. Man er spesielt opptatt av om bruddendene har kommet ut av stilling. Dette kan lett skje hos barn med brist.

Prognose

Hos barn er det ikke uvanlig at det kan oppstå brudd på nytt igjen, dersom barnet har hatt et tidligere underarmsbrudd. Noen kan få plager med nedsatt evne til å vri (rotere) underarmen innover og utover i tilfeller der det har vært en stor feilstilling.

Vil du vite mer?