Informasjon

Inflammatorisk ryggsykdom (Bekhterev), årsaker og symptomer

Årsaken til inflammatorisk ryggsykdom, før benevnt Bekhterevs sykdom, er ikke fullt ut kjent, men det synes å være en kombinasjon av arv og miljø. Ryggstivhet og lave ryggsmerter er de dominerende symptomene.

Inflammatorisk ryggsykdom ble tidligere kalt Bekhterevs sykdom. Det er en betennelsessykdom i ryggen som i medisinsk terminologi benevnes ankyloserende spondylitt, som i sin tur er en del av den mer vidtspennende gruppen av tilstander som betegnes aksiale spondyloartritter.

Aksiale spondyloartritter er en familie av sykdommer som har noen fellestrekk. De mest fremtredende trekkene er

  • betennelse i ledd i ryggen (særlig sakroiliakaleddene),
  • asymmetrisk betennelse i ett eller noen få ledd - særlig i bena,
  • og entesitt som innebærer betennelse på steder der leddbånd eller sener fester til ben.

Årsaker

Smertene og tilstivningen av ledd ved inflammatorisk ryggsykdom (ankyloserende spondylitt) skyldes en betennelsestilstand (inflammasjon) i leddene. Inflammasjonen skyldes en reaksjon fra kroppens immunforsvar. Det er ikke en infeksjon forårsaket av bakterier eller virus, det er en immunologisk reaksjon. Immunsystemet tar feil. Det angriper kroppens eget vev. Angrepet er først og fremst rettet mot overgangen mellom knokler og sener eller leddbånd. De betente sene-/leddbåndfestene forårsaker en langsom ødeleggelse av det beinvevet som ligger nærmest leddene. Kroppen forsøker å motvirke denne ødeleggelsen ved å danne nytt knokkelvev, men ved inflammatorisk ryggsykdom blir denne nydanningen for kraftig, slik at det nye vevet vokser inn i leddhulen. I sluttstadiet av prosessen vokser knoklene sammen, og leddet blir avstivet og ubevegelig.

Årsakene til inflammasjonen i senefestene ved inflammatorisk ryggsykdom er ikke fullstendig kjent. Forskerne antar at arvelige faktorer (gener) spiller en vesentlig rolle. Man vet for eksempel at en bestemt vevstype, kalt HLA-B27, finnes hos cirka 90 prosent av de som har tilstanden. Dette er imidlertid ikke hele forklaringen. HLA-B27 vevstypen finnes hos i underkant av ti prosent av befolkningen, mens mindre enn én prosent av befolkningen har inflammatorisk ryggsykdom. Dette betyr at over 90 prosent som har denne vevstypen, ikke har inflammatorisk ryggsykdom.

Vevstypen HLA-B27 øker sannsynligheten for inflammatorisk ryggsykdom, men den kan altså ikke forklare oss hvorfor noen får sykdommen. Mange forskere tror at en kombinasjon av flere gener er en forutsetning (disposisjon) for å få sykdommen, og at en miljøfaktor, for eksempel en infeksjon i kroppen (for eksempel med et virus) utløser tilstanden hos noen av de disponerte.

Animasjon av inflammatorisk ryggsykdom
Neste side