Informasjon

Aksial spondyloartritt (Bekhterev), årsaker og symptomer

Årsaken til aksial spondyloartritt, før benevnt Bekhterevs sykdom, er ikke fullt ut kjent, men det synes å være en kombinasjon av arv og miljø. Ryggstivhet og lave ryggsmerter er de dominerende symptomene.

Aksial spondyloartritt ble tidligere kalt Bekhterevs sykdom. Det er en revmatisk betennelsessykdom i ryggen. 

Aksial spondyloartritt har noen typiske symptomer

  • betennelse i ledd i ryggen (særlig ilio-sakralleddene - IS-ledd),
  • asymmetrisk betennelse i ett eller noen få ledd
  • og entesitt som innebærer betennelse på steder der leddbånd eller sener fester til ben.

Årsaker

Smertene og tilstivningen av ledd ved aksial spondyloartritt skyldes en betennelsestilstand (inflammasjon) i leddene. Inflammasjonen skyldes en reaksjon fra kroppens immunforsvar. Det er ikke en infeksjon forårsaket av bakterier eller virus, det er en immunologisk reaksjon. Immunsystemet tar feil. Det angriper kroppens eget vev. Angrepet er først og fremst rettet mot overgangen mellom knokler og sener eller leddbånd. De betente sene-/leddbåndfestene forårsaker en langsom ødeleggelse av det beinvevet som ligger nærmest leddene. Kroppen forsøker å motvirke denne ødeleggelsen ved å danne nytt beinvev. I sluttstadiet av prosessen kan knoklene vokse sammen, og leddet blir avstivet og ubevegelig.

Årsakene til inflammasjonen i senefestene ved aksial spondyloartritt er ikke fullstendig kjent. Forskerne antar at arvelige faktorer (gener) spiller en vesentlig rolle. Man vet for eksempel at en bestemt vevstype, kalt HLA-B27, finnes hos cirka 90 prosent av de som har tilstanden. Dette er imidlertid ikke hele forklaringen. HLA-B27 vevstypen finnes hos i underkant av ti prosent av befolkningen, mens mindre enn én prosent av befolkningen har aksial spondyloartritt. Dette betyr at over 90 prosent som har denne vevstypen, ikke har sykdommen.

Vevstypen HLA-B27 øker sannsynligheten for aksial spondyloartritt, men den kan altså ikke forklare oss hvorfor noen får sykdommen. En teori er at en kombinasjon av flere gener er en forutsetning (disposisjon) for å få sykdommen, og at en miljøfaktor, for eksempel en infeksjon i kroppen (for eksempel med et virus) utløser tilstanden hos noen av de disponerte.

Animasjon av inflammatorisk ryggsykdom
Neste side