Informasjon

Inflammatorisk ryggsykdom (Bekhterev), årsaker og symptomer

Årsaken til inflammatorisk ryggsykdom, før benevnt Bekhterevs sykdom, er ikke fullt ut kjent, men det synes å være en kombinasjon av arv og miljø. Ryggstivhet og lave ryggsmerter er de dominerende symptomene.

Temaside om Korona

Inflammatorisk ryggsykdom ble tidligere kalt Bekhterevs sykdom. Det er en betennelsessykdom i ryggen som i medisinsk terminologi benevnes ankyloserende spondylitt, som i sin tur er en del av den mer vidtspennende gruppen av tilstander som betegnes aksiale spondyloartritter.

Aksiale spondyloartritter er en familie av sykdommer som har noen fellestrekk. De mest fremtredende trekkene er

  • betennelse i ledd i ryggen (særlig sakroiliakaleddene),
  • asymmetrisk betennelse i ett eller noen få ledd - særlig i bena,
  • og entesitt som innebærer betennelse på steder der leddbånd eller sener fester til ben.

Årsaker

Smertene og tilstivningen av ledd ved inflammatorisk ryggsykdom (ankyloserende spondylitt) skyldes en betennelsestilstand (inflammasjon) i leddene. Inflammasjonen skyldes en reaksjon fra kroppens immunforsvar. Det er ikke en infeksjon forårsaket av bakterier eller virus, det er en immunologisk reaksjon. Immunsystemet tar feil. Det angriper kroppens eget vev. Angrepet er først og fremst rettet mot overgangen mellom knokler og sener eller leddbånd. De betente sene-/leddbåndfestene forårsaker en langsom ødeleggelse av det beinvevet som ligger nærmest leddene. Kroppen forsøker å motvirke denne ødeleggelsen ved å danne nytt knokkelvev, men ved inflammatorisk ryggsykdom blir denne nydanningen for kraftig, slik at det nye vevet vokser inn i leddhulen. I sluttstadiet av prosessen vokser knoklene sammen, og leddet blir avstivet og ubevegelig.

Årsakene til inflammasjonen i senefestene ved inflammatorisk ryggsykdom er ikke fullstendig kjent. Forskerne antar at arvelige faktorer (gener) spiller en vesentlig rolle. Man vet for eksempel at en bestemt vevstype, kalt HLA-B27, finnes hos cirka 90 prosent av de som har tilstanden. Dette er imidlertid ikke hele forklaringen. HLA-B27 vevstypen finnes hos i underkant av ti prosent av befolkningen, mens mindre enn én prosent av befolkningen har inflammatorisk ryggsykdom. Dette betyr at over 90 prosent som har denne vevstypen, ikke har inflammatorisk ryggsykdom.

Vevstypen HLA-B27 øker sannsynligheten for inflammatorisk ryggsykdom, men den kan altså ikke forklare oss hvorfor noen får sykdommen. Mange forskere tror at en kombinasjon av flere gener er en forutsetning (disposisjon) for å få sykdommen, og at en miljøfaktor, for eksempel en infeksjon i kroppen (for eksempel med et virus) utløser tilstanden hos noen av de disponerte.

Animasjon av inflammatorisk ryggsykdom

Symptomer

Generelt

I forhold til andre tilstander med leddbetennelse (artritt) er inflammatorisk ryggsykdom mer preget av stivhet enn av smerter og hevelse. Det er vanligere at store ledd (for eksempel ryggsøyle, hofte- og skulderledd) enn små ledd (finger- og tåledd) blir angrepet. Sykdommen kan enkelte ganger være preget av allmennsymptomer som vekttap, nedsatt appetitt, generell sykdomsfølelse, tretthet, feber og nattlig svette.

Bekhterevs sykdom utvikler seg vanligvis gradvis. I begynnelsen kan det være kortere perioder med lette smerter og stivhet i korsryggen. Etter hvert som tilstanden utvikler seg, blir stivheten mer uttalt og tilstede mesteparten av tiden, og den forflytter seg oppover ryggen og til andre ledd.

Lave ryggsmerter

Lave ryggsmerter er sammen med ryggstivhet hovedsymptomet hos vel 80 prosent av pasientene. Typisk er smerter og stivhet om morgenen med avtagende plager utover dagen. Dette er motsatt av belastningsrelaterte ryggsmerter, som ofte blir verre utover dagen når ryggen brukes. Nattsmertene ved inflammatorisk ryggsykdom kan være så intense at pasienten må opp av sengen for å bevege seg. Smerteperiodene varer ofte lengre enn ved belastningssmerter. Ryggsmertene kan spre seg oppover ryggsøylen og til brystkassen, noe som medfører stivhet og økende pustevansker.

Andre leddmanifestasjoner

Hos cirka 1/3 av pasientene med inflammatorisk ryggsykdom utvikles betennelse i hofteleddene, og ofte er også skulderleddene angrepet. Mange har hyppige senefestebetennelser, særlig i hælsenene - akillessenebetennelse og plantar fasciitt.

Andre symptomer

Cirka 25 prosent av alle med inflammatorisk ryggsykdom får øyebetennelsen akutt fremre uveitt (iridocyklitt). Dette er en alvorlig øyebetennelse som krever rask behandling hos øyelege. Symptomene er rødt øye med smerte, lysskyhet og tåreflod.

Personer som har hatt inflammatorisk ryggsykdom i flere tiår, er i økt risiko for å få enkelte hjertesykdommer, blant annet uregelmessig hjerterytme (arytmi) og skader på hjerteklaffene. Også enkelte lungeproblemer kan oppstå, særlig en tilstand som kalles lungefibrose, der lungevevet blir stivere og mindre elastisk enn det skal være.

En del pasienter med inflammatorisk ryggsykdom får lette betennelsestilstander i tarmslimhinnen, og det er en litt økt risiko for å utvikle Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt. Motsatt, lang hyppigere er det at disse kroniske betennelsessykdommene i tarmen hos ca. 25 prosent fører til utvikling av inflammatorisk ryggsykdom (aksial spondyloartritt).

Noen få blir angrepet av en tilstand kalt sekundær amyloidose. Denne sykdommen kan arte seg på mange ulike måter, men vanligvis er det problemer fra nyrene som er mest alvorlig.

Vil du vite mer?

Quiz